Др сци. вет. мед. Добрила Јакић Димић, научни саветник
Директор Института
Др сци. вет. мед. Владимир Радосављевић, научни саветник
Одељење за вирусологију
Др сци. вет. мед. Божидар Савић, научни саветник
Одељење за епизоотиологију, клиничку патологију, патолошку морфологију и репродукцију
Др сци. вет. мед. Јадранка Жутић, научни саветник
Одељење за имунологију
Др сци. вет. мед. Ксенија Нешић, научни саветник
Одељење за испитивање хране и хране за животиње
Др сци. вет. мед. Бранислав Курељушић, научни саветник
Одељење за епизоотиологију, клиничку патологију, патолошку
Др сци. вет. мед. Љубиша Вељовић, виши научни сарадник
Одељење за вирусологију
Др сци. вет. мед. Весна Милићевић, виши научни сарадник
Одељење за вирусологију
Др сци. вет. мед. Немања Здравковић, виши научни сарадник
Одељење за бактериологију и паразитологију
Др сци. вет. мед. Слободан Станојевић, научни сарадник
Одељење за општу епизоотиологију
Др сци. вет. мед. Јасна Курељушић, виши научни сарадник
Одељење за испитивање хране и хране за животиње
Др Драгица Војиновић, научни сарадник
Одељење за имунологију
Др Александра Тасић, научни сарадник
Одељење за хемију, биохемију и испитивање лекова
Др сци. вет. мед. Немања Јездимировић, научни сарадник
Одељење за епизоотиологију, клиничку патологију, патолошку морфологију и репродукцију
Др сци. вет. мед. Марија Павловић, научни сарадник
Одељење за испитивање хране и хране за животиње
Др сци. вет. мед. Љиљана Спалевић, научни сарадник
Одељење за епизоотиологију и здравствену заштиту живине и птица
Др сци. вет. мед. Јелена Малетић, научни сарадник
Одељење за епизоотиологију и здравствену заштиту живине и птица
Др сци. вет. мед. Јелена Максимовић Зорић, научни сарадник
Одељење за вирусологију
Др сци. вет. мед. Никола Роквић, научни сарадник
Одељење за испитивање хране и хране за животиње
Др сци. вет. мед. Ана Васић, виши научни сарадник
Одељење за бактериологију и паразитологију
Др Ивана Лучић Тодосић, научни сарадник
Библиотека Института
Зорана Зуровац Сапунџић, истраживач сарадник
Одељење за имунологију
Милан Нинковић, истраживач сарадник
Одељење за имунологију
Димитрије Глишић, истраживач-сарадник
Одељење за вирусологију
Тања Бијелић, истраживач-приправник
Одељење за хемију, биохемију и испитивање лекова
Софија Шолаја, истраживач приправник
Одељење за вирусологију
Јелена Вићентијевић, истраживач приправник
Служба за пријем и узорковање материјала
Вет. спец. Oливер Радановић, стручни саветник
Одељење за бактериологију и паразитологију
Спец. физ. хем. Дубравка Вуковић, стручни сарадник
Одељење за радијациону хигијену
Мр Михајло Вићентијевић, стручни сарадник
Одељење за радијациону хигијену