На основу уговора о пословно техничкој сарадњи коју Институт реализује са привредним субјектима (примарна фармска производња, прехрамбена индустрија, објекти за промет намирница животињског порекла), истраживачи Института учествују у консалтингу везаном за биотехнолошке поступке и здравствену заштиту животиња. Кроз такву сарадњу омогућена је имплементација техничких решења проистеклих из научноистраживачког рада истраживача Института.

У оквиру сарадње са привредом Институт има значајан број уговора о пословно техничкој сарадњи како у области здравствене заштите животиња тако и у области контроле хране и хране за животиње.

Учешће на јавним позивима Фонда за иновациону делатност Републике Србије је од приоритетног значаја за Институт посебно када су у питању програми сарадње научноистраживачких организација са привредом и програм иновационих ваучера.