Jelena Maletić

Ime i Prezime: dr sci. vet. med. Jelena Maletić, naučni saradnik

Pozicija: saradnik na odeljenju za epizootiologiju i zdravstvenu zaštitu živine i ptica

Naučna oblast: patologija, genotoksikologija, mikrobiologija sa imunologijom

 

Oblast istraživanja: Dr Jelena Maletić se bavi proučavanjem bolesti živine i divljih ptica, bakterijske, virusne, gljivične i parazitske etiologije (patomorfološka karakterizacija, serološka dijagnostika i molekularna karakterizacija). U sklopu svog naučnog rada jedan deo izučavanja se odnosi na oblast primene biosigurnosnih mera i dobrobiti tokom proizvodnje živine različite kategorije (brojlerska i roditeljska jata). Publikovala je ukupno 62 bibliografske jedinice.

 

Obrazovanje:

 • Doktorske akademske studije, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu,
 • Uže specijalističke studije, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu,
 • Specijalističke akademske studije, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu,
 • Osnovne studije, Poljoprivredni fakultet, Departman za veterinarsku medicine, Univerziteta u Novom Sadu.

 

Učešće na projektima:

 1. Projekti Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije (ukoliko želite možete staviti inovacione vaučere)
 • Sistem kontrole avijarnih virusnih i bakterijskih infekcija kod rodiitelja lake linije u cilju poboljšanja proizvodnih rezultata (inovacioni vaučer broj 1173) za potrebe NP Panić Trade, DOO, Beograd (član tima)
 1. Međunarodni projekti
 • Naziv i broj projekta (učesnik): Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness (BETTER), No CA20103; Godina realizacije projekta: 2021-2025; Institucija za koju se projekat radi: European Cooperation in Science and Technology
 • Naziv i broj projekta (učesnik): European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment, No CA18217; Godina realizacije projekta: 2019-2023; Institucija za koju se projekat radi: European Cooperation in Science and Technology
 • Naziv i broj projekta (učesnik): Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare, No CA21124; Institucija za koju se projekat radi: European Cooperation in Science and Technology

 

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima i uređivanje časopisa (uključujući i stručne grupe, navesti po tačkama):

 • Veterinarska komora Srbije (broj licence 4080)