Jelena Maletić

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Јелена Малетић, научни сарадник

Позиција: сарадник на одељењу за епизоотиологију и здравствену заштиту живине и птица

Научна област: патологија, генотоксикологија, микробиологија са имунологијом

 

Област истраживања: Др Јелена Малетић се бави проучавањем болести живине и дивљих птица, бактеријске, вирусне, гљивичне и паразитске етиологије (патоморфолошка карактеризација, серолошка дијагностика и молекуларна карактеризација). У склопу свог научног рада један део изучавања се односи на област примене биосигурносних мера и добробити током производње живине различите категорије (бројлерска и родитељска јата). Публиковала је укупно 62 библиографске јединице.

 

Образовање:

 • Докторске академске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду,
 • Уже специјалистичке студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду,
 • Специјалистичке академске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду,
 • Основне студије, Пољопривредни факултет, Департман за ветеринарску медицине, Универзитета у Новом Саду.

 

Учешће на пројектима:

 1. Пројекти Фонда за иновациону делатност Републике Србије (уколико желите можете ставити иновационе ваучере)
 • Систем контроле авијарних вирусних и бактеријских инфекција код родиитеља лаке линије у циљу побољшања производних резултата (иновациони ваучер број 1173) за потребе НП Панић Траде, ДОО, Београд (члан тима)
 1. Међународни пројекти
 • Назив и број пројекта (učesnik): Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness (BETTER), No CA20103; Година реализације пројекта: 2021-2025; Институција за коју се пројекат ради: European Cooperation in Science and Technology
 • Назив и број пројекта (учесник): European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment, No CA18217; Година реализације пројекта: 2019-2023; Институција за коју се пројекат ради: European Cooperation in Science and Technology
 • Назив и број пројекта (учесник): Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare, No CA21124; Институција за коју се пројекат ради: European Cooperation in Science and Technology

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа (укључујући и стручне групе, навести по тачкама):

 • Ветеринарска комора Србије (број лиценце 4080)