Vesna Milićević

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Весна Милићевић, виши научни сарадник

Позиција: Шеф Одељења за вирусологију

Научна област: Вирусологија

Област истраживања: Испитивање карактеристика, раширености и дијагностика вирусних болести животиња; молекуларна епизоотиологија; унапређење и развој нових дијагностичких метода и протокола.

 

Образовање:

 • Магистарска теза: „Испитивање осетљивости и специфичности молекуларних тестова у дијагностици класичне куге свиња“, 2011. године, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.
 • Докторска теза: „Испитивање раширености вирусних болести ензоотског потенцијала код дивљих свиња (Sus scrofa) и анализа ризика у региону централне Србије“, 2016. године, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду.

 

Учешће на пројектима  

 1. Пројекти Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије:
 • Испитивање семена бикова на присуство Ureaplasma spp. и Mycoplasma spp. у циљу побољшања репродуктивних перформанси високомлечних крава, бр. 887 за потребе SEMEX PK BB, Београд; вредност 520000,00 дин (руководилац тима)
 • Увођење молекуларних метода у циљу утврђивања дијагнозе инфективних болести паса векторске природе, бр. 889 за потребе ТИСА ВЕТ ДОО, Кањижа; вредност 304000,00 дин (руководилац тима)
 • Оптимизација протокола неинвазивног узорковања оралне течности свиња у циљу детекције респираторних патогена, бр. 722 за потребе ДЕЛТА ВЕТ МЕД ДОО, Београд; вредност 665010,00 дин (руководилац тима)
 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:
 • Назив и број пројекта (учесник): Унапређење производних капацитета шарана (Цyпринус царпио) програмима исхране и селекције, ТР- 31075
 • Руководилац потпројекта који се односи на развој и примену молекуларних тестова (PCR и real time PCR) у детекцији и типизацији патогених агенаса шаранских риба у аквакултури. Година реализације пројекта: 2011-2019. Институција за коју је пројекат рађен: Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС  
 1. Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину)
 • Назив и број пројекта (учесник): Серолошки мониторинг популације свиња у РС на присуство доминантних патогена из PRDC (Porcine Respiratory Disease Complex) свиња, 401-00-13508/2006-05
 • Година реализације пројекта: 2006. Институција за коју је пројекат рађен: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС- Управа за ветерину  
 • Назив и број пројекта (учесник): Унапређење лабораторијске дијагностике имплементацијом молекуларне и ин ситу дијагностике, генотипизације и филогенетске анализе доминантних вирусних агенаса из комплекса PRDC код свиња (PCV-2, PRRS, и SIV), 401-00-13502/06-05
 • Година реализације пројекта: 2006. Институција за коју је пројекат рађен: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС- Управа за ветерину  
 • Назив и број пројекта (учесник): Мониторинг и контрола здравственог статуса оваца и коза у РС, 401-00-13499/06-05
 • Година реализације пројекта: 2006. Институција за коју је пројекат рађен: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС- Управа за ветерину  
 • Назив и број пројекта (учесник): Мониторинг и контрола здравственог статуса коња у РС, 401-00-13498/06-05
 • Година реализације пројекта: 2006. Институција за коју је пројекат рађен: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС- Управа за ветерину  
 • Назив и број пројекта (учесник): Мониторинг и контрола здравственог статуса говеда у РС, 401-00-13512/2006-05
 • Година реализације пројекта: 2006. Институција за коју је пројекат рађен: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС- Управа за ветерину  
 • Назив и број пројекта (учесник): Подршка програму искорењивања беснила, припрема студије за израду пројекта оралне вакцинације лисица као саставног дела програма ерадикације беснила у земљи и региону, побољшање имунолошког статуса паса и мачака, обележавање наобележених паса, 401-00-13516/06-05
 • Година реализације пројекта: 2006. Институција за коју је пројекат рађен: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС- Управа за ветерину  
 1. Међународни пројекти
 • Назив и број пројекта (учесник): MediLabSecure – Preventing Vector Borne Diseases around the Mediterranean and Black Sea regions by creating new networks projekat, No IFS/2013/330 961
 • Година реализације пројекта: 2014-2017 Институција за коју је пројекат рађен: Union DEVCO/EuropeAid
 • Назив и број пројекта (учесник): Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP), No CA15116
 • Година реализације пројекта: 2016-2020. Институција за коју је пројекат рађен: European Cooperation in Science and Technology
 • Назив и број пројекта (руководилац): Establishment of a national serum bank in Serbia for FAST diseases control and prevention, No 347442 (892.782,00 RSD)
 • Година реализације пројекта: 2021. Институција за коју је пројекат рађен: EuFMD  
 • Назив и број пројекта (руководилац): Strengthening of National Reference Laboratories Capacities for Early Detection, Epidemiological Surveillance and Control of Transboundary Animal Diseases in Emergency Situations, No SRB5004 (177.990,00 EUR)
 • Година реализације пројекта: 2020-2021. Институција за коју је пројекат рађен: IAEA  

 

Значајније обуке:

 • Oктобар 2012 – Април 2013 – Rome, Italy, FAO, EuFMD, Short Term Professional Animal Health Officer
 • 2013 – Real-time FMD Training Course, 25.2 – 01.3.2013, Kathmandu Nepal, laboratory expert, trainer
 • 2013 – Real-time FMD Training Course, 4-8.3.2013, Kathmandu Nepal, laboratory expert, trainer
 • 2013 – Real-time FMD Training Course, 3-7.6.2013, Kathmandu Nepal, laboratory expert, trainer
 • 2013 – Real-time FMD Training Course, 10-14.6.2013, Kathmandu Nepal, laboratory expert, trainer
 • 2013 – EuFMD – TCC PCR training course, Tbilisi, Georgia, 4-8 Feb 2013, laboratory expert, trainer
 • 2014 – EuFMD Mission – Laboratory gap analysis, Moldova, March 25-26, 2014, laboratory expert
 • 2017 – EU funded IPA 2012 Technical Assistance Coordination of Animal Disease Control and Eradication Programme in Bosnia and Herzegovina – Phase III, Short term non-key expert –Rabies Laboratory Specialist
 • 2020-2021 – Regional Action on animal disease eradication in the Western Balkans, SANTE/2018/G/046 – SI2.821093, Konsultant za Agriconsulting Europe Ltd
 • Workshop, 09. April 2021: Improve preparedness of the veterinary capacity for dealing with transboundary animal diseases

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

 • Српско ветеринарско друштво,
 • European Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians,
 • European Society for Veterinary Virology,
 • Стручна група за спречавање појаве, праћење кретања, контролу и сузбијање заразне болести афричка куга свиња Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије,
 • Стручна радна група за припрему и израду прописа Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије
 • Члан редакције (Editorial board member) Архив ветеринарске медицине, Архив ветеринарске медицине, издавач Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“