Ana Vasić

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Ана Васић, виши научни сарадник

Позиција: Виши научни сарадник на Одељењу за бактериологију и паразитологију

Научна област: Епизоотиологија-Вирусологија

Област истраживања: Др Ана Васић се бави векторски преносивим болестима, њиховим узрочницима и артроподним векторима који их преносе у природи. У склопу рада на паразитологији, ангажована је на детекцији и идентификацији паразита, узочника инфекција животиња и контаминената хране и хранива за животиње, методама класичне паразитологије и молекуларно-биолошким методам.

 

Образовање:

 • 2017-2020 PostDoc-научни сарадник, Friedrich-Loeffler Institut, Federal Research Institute for Animal Health, Greifwald, Germany
 • 2016-2017 PostDoc (Medical entomology), Institute of Parasitiology, VetSuisse, UZH-University of Zurich, Zurich, Switzerland
 • 2008-2016 Докторске академске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, тема “Упоредна анализа серолошких метода у дијагностици инфекције вирусом Западног Нила“.
 • 2022-данас Специјалистичке академске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
 • 2011-2008 Основне студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 

Учешће на пројектима

 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 37015 Еколошка и вирусолошка истраживања емергинг зооноза у резерватима природе Републике Србије
 • 31088 Развој и стандардизација молекуларних и имунолошких метода у диjагностици бактеријских зооноза
 • 21047 Истраживања екофауне Обедске баре са нагласком на нарочито опасне инфективне болести људи и животиња вирусне етиологије
 1. Међународни пројекти
 • 2020 CuliFo2 – Stechmücken und stechmückenübertragene Zoonosen in Deutschland,
 • Bundesministerium fuer Erhaehrung und Landwirtschaft (BMEL), Germany
 • 2020- Boosting Uganda’s Investments in Livestock Development – BUILD, GIZ, Germany
 • 2018-2020 COST CA17108 -Aedes invasive mosquitoes
 • 2015-2017 Arbovirus Monitoring, Surveillance and Research–capacity building on mosquitoes and biting midges (AMSAR)” no.160429, Swiss National Science Foundation, Switzerland

 

Значајније обуке:

 • 2020-2022 Менторинг програм за младе професорке и постдокторанткиње, Универзитет у Грајсвалду, Немачка
 • 2018 FELASA B сертификат за рад са лабораторијским животињама
 • 2019 GenТech- курс за управљање пројектима са генетски модификованим организмима
 • 2016-2017 Обука из медицинске ентомологије, Institute of Parasitiology, VetSuisse, UZH-University of Zurich, Zurch, Switzerland 2012
 • 2012 Обука из молекуларних метода дијагностике вирусних болести животиња у Научном институту за ветеринарство Нови Сад-одељење вирусологије
 • 2011 FAO/ FAO/IAEA Workshop on classical and molecular veterinary diagnostics,Vienna 28.11.-09.12.2011. Stipendija Evropskog udruženja za veterinarsku virusologiju (European Society for Veterinary Virology)
 • Курс у организацији Српског ветеринарског друштва и RSPCA International “Добробит животиња-црвено месо“

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

 • Ветеринарска комора Србије
 • Српско ветеринарско друштво
 • Национална платформа за зоонозе Немачке
 • Друштво паразитолога Србије
 • Удружење једног здравља Србије