СРЕТЕЊСКИ ОРДЕН – НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ – ЗА НАРОЧИТЕ ЗАСЛУГЕ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Научном институту за ветеринарство Србије додељен Сретењски орден!

Предcедник Републике Србије Александар Вучић, Поводом Дана државности Србије – Сретења, у уторак, 15. Фебруара 2022.године, Сретењским орденом трећег степена одликовао је Научни институт за ветеринарство Србије, за нарочите заслуге за Републику Србију и њене грађане у области ветеринарских наука, а поводом 95 година постојања.

Or2cr Pov1cr

 

 СВЕТОСАВСКА  НАГРАДА ЗА ВИШЕДЕЦЕНИЈСКИ КВАЛИТЕТ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ И РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ

 

NIVS SVETOSAVSKA 1Научни институт за ветеринарство Србије обележава 95 година постојања и његов велики утицај сагледава се кроз допринос развоју науке и истраживања, државне управе и привреде. Институт и запослени као појединци, носиоци су бројних домаћих и међународних признања и награда. Остварени резултати и њихов значај огледају се у објављеном великом броју научних радова, књига, атласа, монографија и библиографија, међународној сарадњи у оквиру  различитих асоцијација, у учешћу појединих  истраживача на листи експерата, у ангажовању у редакционим одборима, у менторству приликом израде докторских дисертација,  рецензирању радова у реномираним часописима, а посебно у активностима  на спречавању ширења и сузбијања заразне болести COVID-19.

Svetosavska 1

 

СВЕТОСАВСКА НАГРАДА – НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ – ЗА ВИШЕДЕЦЕНИЈСКИ КВАЛИТЕТ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ И РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ

NIVS SVETOSAVSKA 1

Научни институт за ветеринарство Србије за изузетан допринос науци и привреди награђен Светосавском наградом!

 

Научни институт за ветеринарство Србије обележава 95 година постојања и његов велики утицај сагледава се кроз допринос развоју науке и истраживања, државне управе и привреде. Институт и запослени као појединци, носиоци су бројних домаћих и међународних признања и награда. Остварени резултати и њихов значај огледају се у објављеном великом броју научних радова, књига, атласа, монографија и библиографија, међународној сарадњи у оквиру  различитих асоцијација, у учешћу појединих  истраживача на листи експерата, у ангажовању у редакционим одборима, у менторству приликом израде докторских дисертација,  рецензирању радова у реномираним часописима, а посебно у активностима  на спречавању ширења и сузбијања заразне болести COVID-19.

Svetosavska 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučni institut za veterinarstvo Srbije je najstarija veterinarska institucija u našoj zemlji, osnovana 1926. godine pod imenom Centralni veterinarski bakteriološki zavod.

Osnovne delatnosti Instituta su:

  • primenjena i razvojna istraživanja u biotehničkim naukama
  • klinička i laboratorijska ispitivanja u funkciji zaštite zdravlja životinja i ljudi
  • konsalting i tehničke analize u primeni mera prevencije, suzbijanja i eradikacije oboljenja životinja
  • provera kvaliteta proizvoda, hrane za ishranu životinja i namirnica animalnog porekla

U cilju stalnog unapređenja kvaliteta svog rada Institut je uveo i sertifikovao standarde SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO / IEC 17025:2017.

Naučni rad Instituta se odvija kroz realizaciju projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i međunarodne projekte.