Ivana Lučić Todosić

Име и Презиме: Др Ивана Лучић-Тодосић, научни сарадник

Позиција: Библиотекар

Научна област: антропологија-етнологија

Област истраживања: културна антропологија, историјска антропологија, етнологија, мит, колективно памћење, анализа дискурса, друштвена историја, херитологија, примењена антропологија.

 

Образовање:

  • Докторске академске студије, Филозофски факултет Универзитета у Београду.
  • Магистарске студије, Филозофски факултет Универзитета у Београду.
  • Основне студије, Филозофски факултет Универзитета у Београду.