Vladimir Radosavljević

Име и Презиме: Др сци. вет. мед. Владимир Радосављевић

Позиција: Сарадник на одељењу за Вирусологију, шеф НРЛ за болести риба, Помоћник директора за науку

Научна област: Биотехничке науке – ветеринарство, клиничка патологија и терапија болести животиња, болести риба

 

Област истраживања: Детекција, идентификација и карактеризација патогена риба. Болести риба – надзор, контрола, профилакса и развој дијагностичких метода. Развој вакцина. Биолошка контрола – испитивање антимикробне активности биолошких агенаса. Детекција и идентификација инвазивних патогена у аквакултури. Карактеризација патогена, епизоотиологија и здравствена заштита риба.

 

  Образовање

 • Докторске академске студије: Департман за ветеринарску медицину, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду
 • Магистарске студије: Департман за ветеринарску медицину, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду
 • Основне студије: Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 

  Учешће на пројектима

 1. Пројекти Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије
 • Поливалентна аутогена инактивисана вакцина РББ2022
 • Поливалентна аутогена инактивисана вакцина КР2022
 • Примена новог биотехнолошког поступка у циљу унапређења здравственог стања и производних перформанси шарана
 • Поливалентна аутогена инактивисана вакцина ДТ2022
 • Производња бивалентне аутогене инактивисане вакцине против garvieae и А. hydrophila
 • Производња бивалентне аутогене инактивисане вакцине против А. hydrophila и fluorescens
 • Тровалентна аутогена инактивисана вакцина против болести калифорнијске пастрмке у интензивној аквакултури
 • Унапређење здравствене заштите калифорнијске пастрмке у аквакултури применом аутогене вакцине

 

 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • ТР-31011 „Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње“ (2011-2019).
 • ТР31075 „Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio) програмима исхране и селекције“(2011-2019).
 • ТР 20101 „Унапређење полуинтензивне производње шарана у одрживој аквакултури“ (2008-2010).
 • ТР 20107 „Реинтродукција и репопулација лињака у рибњачкe системе и отворене воде“ (2008-2010).
 • ТР 6903Б „Унапређење технологије исхране шарана и калифорнијске пастрмке у одрживој аквакултури“ (2005-2007).
 • ТР 6939 „Коришћење геотермалних вода за гајење риба, афричког сома и тилапије“ (2005-2007).

 

 1. Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину)
 • „Развој система контроле здравља риба при увозу и производњи“ (2006 – 2007)
 • „Значај ренибактериозе у патологији калифорнијске пастрмке“ (2006 – 2007)

 

 1. Међународни пројекти
 • Global Sewage Surveillance Project – Global surveillance of infectious diseases and antimicrobial resistance from sewage (2016 – ).
 • SRB/5/004 „Strengthening of National Reference Laboratories capacities for early detection, epidemiological surveillance and control of transboundary animal diseases in emergency situations“ (2020-2022).
 • SR 10 IB AG 01 EU Twinning Project „Capacity building within the National Reference Laboratories Directorate “337-00-205/2019-09/
 • COST CA15112: Functional Annotation of Animal Genomes – European network (FAANG Europe) (2016-2020).
 • COST FA130 „The EU Aquaponics Hub: Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU“) (2014-2018).
 • FAO TCP/RER/3402 “Assistance to Western Balkan Countries for Improving Compliance to International Standards on Aquatic Animal Health” (2013-2017).
 • COST TD0803: “Detecting evolutionary hot spots of antibiotic resistances in Europe (DARE)“ (ESSEM COST TD0803) (2011 – 2014).

 

 1. Билатерални пројекти
 • APSARE – Cross-border study of Aeromonas and Pseudomonas antimicrobial resistance in aquatic environments (2019-2022).

  Значајније обуке

 • Scientific visit „The organization, testing and data flow in the diagnostic laboratory for fish diseases“. IAEA Project SRB2018004 – Strengthening of National Reference Laboratories Capacities for Early Detection, Epidemiological Surveillance and Control of Transboundary Animal Diseases in Emergency Situations. Veterinary Faculty, Ljubljana, Slovenia, 2022.
 • “Sustainable approaches to inland aquaculture and fisheries – advances in novel technologies”. The Faculty of Fisheries and Protection of Waters, the University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (FFPW USB) and the Food and Agriculture Organization (FAO), Vodňany, Czech Republic, 2022.
 • Onine advanced course „Aquaculture epidemiological surveillance“, International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), through the Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (CIHEAM Zaragoza), and the EU H2020 project MedAID (Mediterranean Aquaculture Integrated Development, grant agreement no. 727315, 2021.
 • AQUAEXCEL2020 distance learning training course ‘Experimental Data Management from Generating Protocols to Sharing Data” hosted by University of South Bohemia in České Budějovice, 2019 (online). AQUAEXCEL2020 ‘Using Modelling of Scale Effects as a Tool for Experimental Design’, hosted by University of South Bohemia in České Budějovice, 2019 (online).
 • EURL-AR Training Course, Lyngby, Denmark, 2018
 • „Advanced biomolecular techniques and bioinformatics“, National Veterinary Institute, Aarhus, Denmark, 2013
 • Quality Austria – ISO 14001 – Environmental management system, Belgrade, 2012
 • Quality Austria – ISO 9001:2008 Quality management system, Belgrade, 2012
 • USDA Technical Assistance program „On-line Epidemiology Course“, Iowa State Univesity, Dr Annette O’Connor, 2012
 • „Surveillance and epidemiology of Aquatic Animal diseases“, National Veterinary Institute, Copenhagen, Denmark, 2011
 • „Reagents and diagnostic kits“, National Veterinary Institute, Aarhus, Denmark, 2010
 • „Implementation of Council Directive 2006/88/EC“, National Veterinary Institute, Copenhagen, Denmark, 2009
 • „Diagnosis of the exotic fish diseases Epizootic hematopoietic necrosis (EHN) and Epizootic ulcerative necrosis (EUS)“ National Veterinary Institute, Aarhus, Denmark, 2008
 • „Diagnostic Skills Development – Diagnostic Laboratory Skills Development – Train the Trainer Program“, Diagnostic Virology Laboratory, National Veterinary Services Laboratories, 2008
 • „Diagnostic Skills Development – Diagnostic Laboratory Skills Development – Train the Trainer Program“, The College of Veterinary Medicine, Iowa State University, 2008
 • „Aquatic Animal Epidemiology and Surveillance“, National Veterinary Institute, Copenhagen, Denmark, 2007.
 • PhD course „Understanding bacterial interactions and the potential use in sustainable control of fish diseases“, Danish Institute for Fisheries research, Copenhagen, Denmark, 2005.

    Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

 • Члан стручне групе за праћење кретања, превенцију и контролу заразних болести риба, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републие Србије
 • Представник Европске асоцијације патолога риба (EAFP) за Србију
 • Члан Ветеринарске коморе Србије
 • члан Српског ветеринарског друштва
 • Члан уредничког одбора часописа “Архив ветеринарске медицине“
 • Члан уредничког одбора часописа “Agriculture, Forestry and Fisheries (AFF)”