Nemanja Zdravković

Име и Презиме: Сарадник на одељењу за бактериологију и паразитологију

Позиција: Сарадник на одељењу за бактериологију и паразитологију

Научна област: Микробиологија

Област истраживања: Знатна пажња је посвећена испитивању антимикробне осетљивости микроорганизама. Испитивања која се спроводе у овој области се орјентишу ка испитивањима нових антимикробних супстанци, нових технолошких поступака добијања производа који испољавају антимикробно дејство. Кроз интензиван рад у Научном институту за ветеринарство Србије посебна пажња се посвећује лабораторијским испитивањима у микробиологији изучавајући налазе и суптипове бактерија.

 

Образовање:

 • Докторске академске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
 • Основне студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 

Учешће на пројектима:

 1. Пројекти Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије (уколико желите можете ставити иновационе ваучере)
 • Програм сарадње науке и привреде, Фонд за иновациону делатност, 50404, 2022-2023
 • Више иновационих ваучера
 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Prism Deposition of  multifunctional nanocoatings onto implants surface and their physico-chemical characterization (у процесу избора)
 1. Међународни пројекти
 • New methods in Parasitology: Tick-borne disease research and targeted selective anthelmintic treatment – DAAD, Institute of Comparative Tropical Medicine and Parasitology Veterinary Faculty, Ludwig-Maximilians-Universität München Munich, Germany 2012-2013
 • SCOPES institutional partnership “Arbovirus Monitoring, Surveillance and Research–capacity building on mosquitoes and biting midges (AMSAR)” no.160429, 2015-2017

 

Значајније обуке:

 • – Molecular methods in pathogen detection, Institute of Comparative Tropical Medicine and Parasitology Veterinary Faculty, Ludwig-Maximilians-Universität München Munich, Germany 20-30. 11. 2013.
 • Arbovirus Monitoring, Surveillance and Research–capacity building on mosquitoes and biting midges – AMSAR Itraining in laboratory and field methods for mosquitoes, midges (Diptera – Ceratopogonidae) and viruses, Stara Planina Serbia, Danube delta Romania, Zurich Swizzerland 05.2015. – 30.04.2017.

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

 • FEMS Federation of European Microbiological Societies
 • Удружење микробиолога Србије
 • Ветеринарска комора Србије
 • Српско ветеринарско друштво
 • Удружење ветеринара практичара Србије (УВПС)