Библиотека Научног института за ветеринарство Србије формирана је 1967. године, а у библиотечкoм систему Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, регистована 1997. године. Од тада до данас у библиотеци Института се набавља, обрађује и чува стручна литература, часописи, зборници и грађа из области ветеринaрске медицине и биотехнологије. Преко КоБСОН-а (Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку) истраживачи Института  имају приступ електронским базама научних информација. Библиотека пружа подршку издавачкој делатности Института. Научни Институт за ветеринарство Србије преко Библиотеке спроводи Платформу за отворену науку Републике Србије. У библиотеци се израђују периодичне и персоналне библиографије истраживача Института и прати цитираност научних радова истраживача. Библиотека води дигитални репозиторијум Института (REPO-NIVS) и уређује научне податке својих истраживача на порталу www.enauka.gov.rs.

УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКЕ РЕПОЗИТОРИЈУМА НАУЧНОГ ИНСТИТУТА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ОТВОРЕНОЈ НАУЦИ