Dubravka Vukovic

Име и Презиме: Дубравка Вуковић, спец.физ.хем.

Позиција: Сарадник на одељењу за радијациону хигијену

Научна област: Радијациона хигијена у биотехнологији

Област истраживања: као и оних вештачког порекла у редовним и ванредним условима у узорцима из животне средине.

 

Образовање:

  • Специјалистичке студије на Факутету за физичку хемију Универзитета у Београду;
  • Основне студије: Технолошко- металуршки факултет Универзитета у Београду.

 

Учешће на пројектима:

  • Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева вируса Newcastle болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена (31008)

 

Значајније обуке: 

  • IAEA- Regional Training Course on Advanced Gamma Spectrometry and Total alpha/beta Measurement for Monitoring of Radionuclides in Air, held in Belgrade, Serbia (9-13.06.2008.)

 

Чланство у научним и стручним удружењима:

  • Друштво за заштиту од зрачења Србије и ЦрнеГоре.