Jelena Maksimović Zorić

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Јелена Максимовић Зорић, научни сарадник

Позиција: Сарадник за вирусологију

Научна област: Вирусологија

Област истраживања: Епизоотиологија вирусних болести домаћих и дивљих животиња, класичне серолошке и вирусолошке методе дијагностике, молекуларне методе дијагностике у вирусологији, зоонозе, типизација, филогенетска анализа и молекуларна карактеризација вирусних сојева.

 

Образовање:

 • 2016 – 2021. Докторске академске студије, Департман за ветеринарску медицину, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду.
 • 2000 – 2008. Основне студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 

Учешће на пројектима:

 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • „Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту“, евиденциони број ИИИ 46009;
 • „Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине“, евиденциони број ТР31084.
 1. Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину)
 • „Support for the Control/Eradication of Classical Swine Fever and Rabies in Republic of Serbia“ („Подршка програму контроле и искорењивања класичне куге свиња и беснила у Републици Србији „) – IPA пројекат
 1. Међународни пројекти
 • COST пројекат: „Understanding and combating PRRS in Europe“ – FA0902
 • MediLabSecure пројекат: „One health network for the prevention of vector-borne diseases around the Mediterranean and Sahel regions“, European Union DEVCO/EuropeAid
 • COST пројекат:  „European Swine Influenza Network – ESFLU“- CA21132

 

Значајније обуке:

 • „Advanced molecular diagnosis and characterization of Avian Influenza (Bird Flu)“ – IAEA, Сеисбердорф, Беч, Аустрија
 • „FMD contingency planning for National Reference Laboratories” – EuFMD, Краљево, Србија
 • „Molecular diagnosis of relevant zoonotic arboviruses“ – CISA-INIA, Мадрид, Шпанија
 • „Nuclear and Nuclear Related Techniques for Early and Rapid Detection and Confirmation of Pox Virus Infections in Animals“ – IAEA, Сеисбердорф, Беч, Аустрија
 • „Foot-and-Mouth Disease Laboratory Investigation Training Course“ – EuFMD и WRL FMDV, on-line
 • „Regional Training Course on the Use of Nuclear Derived Techniques in the Diagnosis of „Peste des Petits Ruminants“ (PPR) in Sheep and Goats“ – IAEA, Сеисбердорф, Беч, Аустрија

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

Удружења:

 • Српско ветеринарско друштво
 • Европска асоцијација за болести дивљих животиња (EWDA – European Wildlife Disease Association)