Свет

Један од циљева Института као научноистраживачке организације је успостављање међународне научне сарадње ради брже интеграције у светске научне, привредне, друштвене и културне токове и укључивање у европски истраживачки простор. Постоји изражена потреба Института за јачањем свих облика међународне сарадње у области биомедицинских и биотехничких наука, што укључује пре свега:

– размену/мобилност истраживача Института

– развијање нових метода научноистраживачког рада

– пријаву заједничких међународних пројеката

– публиковање научних радова

– организацију научних конференција

Истраживачи Института имају интензивну сарадњу са бројним истакнутим научницима и институцијама у свету. У оквиру тога, политика Института је да формира заједничке истраживачке пројекте у оквиру чега подстиче боравак и размену својих истраживача у светски признатим лабораторијама ради стицања искуства у међународним оквирима. Посебно добра формална или неформална сарадња постоји са низом институција, укључујући и:

 • Institute of Quality Standards and Testing Technology for Agro-products of Chinese Academy of Agricultural Sciences
 • The Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) Insel Riems
 • The World Organisation for Animal Health (WOAH)
 • International Centre for Veterinary Training and Information „Francesco Gramenzi“ (CIFIV), Istituto Caporale, Teramo
 • The Technical University of Denmark (DTU)
 • EuFMD, The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
 • Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Ames, SAD
 • The Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale” (IZSAM), Терамо, Италија
 • Institute for Fisheries Research – Lyngby, Данска
 • The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, CEFAS – Weymouth, Велика Британија
 • National Institute for Public Health and the Environment, Холандија
 • Department of Clinical Veterinary Medicine University of Cambridge, Велика Британија
 • National Veterinary Institute – Осло, Норвешка
 • Faculty of Veterinary Medicine – Иаси, Румунија
 • Faculty of Veterinary Medicine – Тимисоара, Румунија
 • Faculty of Veterinary Medicine – Цлуј-Напоца, Румунија
 • Univeristy of Veterinary Medicine, Беч, Аустрија
 • Ветеринарски факултет – Сарајево, Босна и Херцеговина
 • Хрватски ветеринарски институт – Загреб, Хрватска
 • Ветеринарски факултет – Солун, Грчка
 • Ветеринарски институт Васо Бутозан – Бања Лука, Босна и Херцеговина
 • Ветеринарски институт у Скопју, Македонија
 • Факултет ветеринарске медицине – Скопје, Македонија
 • Carlo Denegri Fondation & Infectious Disease, Unit A, Tropical and Parasitology Service Amedeo di Savoia Hospital, Торино, Италија
 • Institute for Comparative Tropical Medicine and Parasitology, Ludwig-Maximilians University (LMU), Минхен, Немачка
 • Veterinary Research Institute of Thessaloniki NAGREF – Солун, Грчка
 • Labooratoria de Parasitologie CHU Purpan – Тулуз, Француска
 • National Diagnostic Scientific Veterinary Institute – Софија, Бугарска

Институт је један од оснивача Међународног центра – Centre for Veterinary Training and Information “Francesco Gramenzi” (CIFIV), Терамо, Италија.