Marija Pavlović

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Марија Павловић, научни сарадник

Позиција: Сарадник на Одељењу за испитивање хране и хране за животиње

Научна област: Исхрана

Област истраживања: Предмет истраживачког рада је квалитет и безбедност хране за животиње и намирница анималног порекла. Резултати ових испитивања треба да помогну бољем познавању извора и путева контаминације, квалитета и нутритивних својстава хране и хране за животиње у циљу обезбеђења намирнице високе вредности, безбедне по потрошача.

 

Образовање:

 • Докторске академске студије, Катедра за исхрану, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
 • Ужа специјализација, Катедера за хигијену и технологију намирница анималног порекла, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
 • Специјалистичке академске студије, Катедера за хигијену и технологију намирница анималног порекла, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
 • Основне студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 

Учешће на пројектима:

 1. Пројекти Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије –
 • Иновациони ваучери бр.: 524/ 2019, 1097/ 2022, 1218/2022, 1207/2022
 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја по уговору бр. 451-03-47/2023-01/200030.

 

Значајније обуке:

 • ДНК екстракција, квалитативни и квантитативни RT – PCR, Национална референтна лабораторија за ГМО – Стате генерал лабораторy, Никозија, Кипар
 • Микробиолошки критеријуми за храну и примена Правилника о микробиолошким криетеријумима за храну, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
 • Програм способности чула, обука и тренинг лица за сензорну анализу хране, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
 • Акредитација лабораторија у складу са ISO/IEC 17025, Привредна комора Републике Србије