НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (2011-2019)

Р. бр.

Евиденциони број

Назив пројекта

Истраживачи

1

ТР 31053

Примена нових биотехнолошких решења гајења говеда, оваца и коза у циљу добијања биолошки вредне и здравствено безбедне хране

Др сци.вет.мед. Иван Павловић

Др сци.вет.мед. Снежана Ивановић

 

2

 

ТР 31075

Унапређење производних капацитета шарана (Cyprinus carpio L) програмима исхране и селекције

Др сци. вет. мед. Владимир Радосављевић

Др сци. вет. мед Весна Милићевић

3

ТР 31011

Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње

Др сци. вет. мед. Владимир Радосављевић

4

ТР 31083

Смањивање садржаја натријума у производима од меса – технолошке могућности, карактеристике квалитета и здравствени аспекти

Др сци.вет.мед. Данка Маслић Стрижак

Др сци. вет. мед. Љиљана Спалевић

 

5

 

ТР 31079

Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање мецА гена стафилокока директно у брисевима узетим од људи, животиња и из њиховог окружења

Др сци. вет. мед. Јадранка Жутић

Др сци. вет. мед. Немања Здравковић

6

III 46009

Унапређење и развој технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту

Др сци. вет. мед. Добрила Јакић-Димић

Др сци. вет. мед. Вујадин Вуковић

Др сци. вет. мед. Ксенија Нешић

Др сци. вет. мед. Јасна Курељушић

ДВМ Јелена Максимовић-Зорић

ДВМ Немања Јездимировић

 

7

 

ТР 31084

Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине

ДВМ Јелена Максимовић-Зорић

8

ТР 31034

Одабране биолошке опасности за безбедност / квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача

Мр Михајло Вићентијевић

9

ТР 37015

Еколошка и вирусолошка истраживања присуства и ширења емергинг зооноза у резерватима природе Републике Србије

Др Драгица Војиновић

 

10

 

ТР 31062

Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора

Др сци.вет.мед. Војин Иветић

Др сци. вет. мед. Божидар Савић

Др сци. вет. мед. Бранислав Курељушић

 

11

 

ТР 33007

Развој и примена молекуларних метода заснованих на ланчаној реакцији полимеразе (PCR) у брзој и директној идентификацији сојева НеwЦастле болести живине и испитивање имуногености субјединичне вакцине припремљене од њихових антигена

Спец. физ. хем. Дубравка Вуковић

12

ОИ 172030

Примена унапређених оксидационих процеса и наноструктурисаних оксидних материјала за уклањање загађивача из животне средине, развој и оптимизација инструменталних техника за праћење ефикасности

Др сци. Александра Тасић

 

 

РЕАЛИЗОВАНИ ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ ФОНДА ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Р. бр. Назив пројекта Истраживачи
1 Нутритивно декларисање производа као начин за добијање поверења потрошача у освајању нових тржишта и очувању постојећих (иновациони ваучер број 233) Др сци. вет. мед. Јасна Курељушић

Др сци. Александра Тасић

2 Унапређење/побољшање рока трајања, оцена просечне нутритивне вредности, утврђивање масно-киселинског профила и потврда порекла протеина код трајних кобасица Др сци. Александра Тасић

Др сци. вет. мед. Ксенија Нешић

Др сци. вет. мед. Марија Павловић

3 Производња аутогених вакцина против E. coli и анаеробних инфекција прасади на сиси Др сци. вет. мед. Божидар Савић
4 Развој биолошког препарата на бази пробиотских култура у циљу побољшања здравственог стања пчела (Иновациони ваучер број 562) Др сци. вет. мед. Иван Павловић

Др сци. вет. мед. Немања Здравковић

ДВМ спец, мастер Оливер Радановић

5 Производња бивалентне аутогене инактивисане вакцине против L. garvieae и A. hydrophila (иновациони ваучер број 731) Др сци. вет. мед. Владимир Радосављевић

Др вет. Оливер Радановић, вет. спец.

Др сци. вет. мед. Немања Здравковић

6 Процена серолошког одговора прасади након вакцинације против M. hyopneumoniae, PCV2 и PRRS вируса (иновациони ваучер број 715) Др сци. вет. мед. Бранислав Курељушић

Др сци. вет. мед. Јадранка Жутић

Др сци. вет. мед. Весна Милићевић

Др сци. вет. мед. Немања Јездимировић

7 Оптимизација протокола узорковања оралне течности свиња у циљу детекције респираторних патогена (иновациони ваучер број 722) Др сци. вет. мед. Весна Милићевић

Др сци. вет. мед. Бранислав Курељушић

Др сци. вет. мед. Јадранка Жутић

8 Унапређење производње тешких хибрида живине редукцијом патогених бактерија у биоаеросолу (иновациони ваучер број 710) Др сци. вет. мед. Љиљана Спалевић

Др сци. вет. мед. Немања Здравковић

Др вет. Оливер Радановић, вет. спец.

Др сци. вет. мед. Немања Јездимировић

9 Праћење утицаја сировинског састава и присутних адитива на одрживост производа од меса (иновациони ваучер број 709) Др Александра Тасић

Др сци. вет. мед. Ксенија Нешић

Др вет. Светлана Вуковић

10 Унапређење здравствене заштите калифорнијске пастрмке у аквакултури применом аутогене вакцине (иновациони ваучер број 757) Др сци. вет. мед. Владимир Радосављевић

Др вет. Оливер Радановић, вет. спец.

Др сци. вет. мед. Немања Здравковић

11 Имплементација предиктивног праћења развоја патогене микрофлоре барених кобасица (иновациони ваучер број 708) Др Александра Тасић

Др сци. вет. мед. Ксенија Нешић

12 Примена новог дизајна у производњи традиционалних производа од меса и утврђивање рока трајања производа (иновациони ваучер број 712) Др Александра Тасић

Др сци. вет. мед. Ксенија Нешић

Проф. Др Зора Мијачевић

13 Унапређење производних резултата лаких линијских хибрида живине превенцијом Мyцопласма сyновиае (иновациони ваучер број 711) Др сци. вет. мед. Љиљана Спалевић

Др сци. вет. мед. Весна Милићевић

Др сци. вет. мед. Бранислав Курељушић

Др сци. вет. мед. Јадранка Жутић

Мастер екон. Дејан Тмушић

14 Побољшање производних резултата бројлерских пилића контролом Аденовируса живине (иновациони ваучер број 714) Др сци. вет. мед. Љиљана Спалевић

Др сци. вет. мед. Весна Милићевић

Др сци. вет. мед. Бранислав Курељушић

Др сци. вет. мед. Немања Јездимировић

Мастер екон. Дејан Тмушић

15 Израда студије одрживости ради усаглашавања са домаћом и ЕУ регулативом (иновациони ваучер број 1097)

 

Др сци. вет. мед. Јасна Курељушић,

Др сци. вет. мед. Марија Павловић,

Др вет. Ђорђе Радојичић

16 Тровалентна Аутогена инактивисана вакцина против болести калифорнијске пастрмке у интензивној аквакултури (иновациони ваучер број 1098)

 

Др сци. вет. мед. Владимир Радосављевић,

Др вет. Оливер Радановић, вет. спец.,

Др сци. вет. мед. Немања Здравковић

17 Систем контроле авијарних вирусних и бактеријских инфекција код родитеља лаке линије у циљу побољшања производних резултата (иновациони ваучер број 1173)

 

Др сци.вет.мед. Љиљана Спалевић,

Др сци.вет.мед. Јелена Малетић,

Др сци.вет.мед. Весна Милићевић,

Др сци.вет.мед. Љубиша Вељовић,

Др вет. Оливер Радановић вет. спец.,

Др сци.вет.мед.  Немања Здравковић

18 Увођење савремених молекуларних метода за утврђивање присуства бактерија рода Campylobacter након дезинфекције (иновациони ваучер број 4572)

 

Др сци. вет. мед. Немања Здравковић,

Др вет. Оливер Радановић, вет. спец.,

Др сци. вет. мед. Љиљана Спалевић,

Др сци. вет. мед. Никола Роквић,

Дејан Тмушић, дипл. ецц.

19 Производња бактерин вакцине против Actinobacillus pleuropneumoniae (иновациони ваучер број 864) Др сци.вет.мед. Божидар Савић

Др сци.вет.мед. Немања Здравковић

Др вет. Оливер Радановић, вет. спец.

20 Увођење молекуларних метода у циљу утврђивања дијагнозе инфективних болести паса векторске природе (иновациони ваучер број 889) Др сци.вет.мед. Весна Милићевић,

Др вет. Димитриије Глишић,

Др сци.вет.мед. Бранислав Курељушић

21 Испитивање семена бикова на присуство Ureaplasma spp. и Mycoplasma spp. у циљу побољшања репродуктивних перформанси високомлечних крава (иновациони ваучер број 887) Др сци.вет.мед. Весна Милићевић,

Др сци.вет.мед. Бранислав Курељушић,

Др вет. Димитриије Глишић

 

22 Унапређење/побољшање рока трајања, оцена просечне нутритивне вредности, утврђивање масно-киселинског профила и потврда порекла протеина код трајних кобасица (иновациони ваучер број 524)  

 

Истраживачи Института

23 Имплементација система контроле рад. хигијене и присуства пестицида у воћу из планинских услова (иновациони ваучер број 878) Др сци. Александра Тасић,

Др сци.вет.мед. Ксенија Нешић,

Мр Михајло Вићентијевић,

Др вет. Никола Павловић

 

24 Контрола воћа од плантаже до прераде (иновациони ваучер број 879)

 

Др сци. Александра Тасић,

Др сци.вет.мед. Ксенија Нешић,

Мр Михајло Вићентијевић,

Дејан Тмушић, дипл. ецц.

 

25 Контрола у органској производњи воћа на пестициде и на гама спектрометријске анализе производа и животне средине

(иновациони ваучер број 890)

 

Др сци. Александра Тасић,

Др сци.вет.мед. Ксенија Нешић,

Дубравка Вуковић, спец. физ. хем.

Дејан Тмушић, дипл. ецц.

 

26 Контрола и одрживост млека и млечних производа (иновациони ваучер број 1207)

 

Dr sci. Aleksandra Tasić,

Dr sci.vet.med. Ksenija Nešić,

Dr sci.vet.med. Nikola Rokvić,

Dr vet. Svetlana Vuković, vet. spec.

Dr sci.vet.med. Marija Pavlović

 

27 Праћење квалитета производа од живинског меса од здравља птица до одрживости производа

(иновациони ваучер број 1218)

 

Dr sci.vet.med.Jelena Maletić,

Dr sci.vet.med.Ksenija Nešić,

Đorđe Radojičić, dipl. hem.

Dr sci.vet.med.Marija Pavlović