ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Научни институт за ветеринарство Србије је решењима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, овлашћен да обавља послове лабораторијске дијагностике у узорцима патолошког материјала животиња, референтна лабораторијска испитивања, чување референтних серума и стандардних  реагенаса, увођење нових дијагностичких метода, тестирање и проверу квалитета вакцина и дијагностичких реагенаса и организује међулабораторијско упоредно тестирање  на националном нивоу као и потврдна испитивања налаза добијених у другим лабораторијама, за следеће болести:

  Контакт: др сци.вет.мед. Владимир Радосављевић (vladimir.radosavljevic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Весна Милићевић (vesna.milicevic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Весна Милићевић (vesna.milicevic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Весна Милићевић (vesna.milicevic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Весна Милићевић (vesna.milicevic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Весна Милићевић (vesna.milicevic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Весна Милићевић (vesna.milicevic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Весна Милићевић (vesna.milicevic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Весна Милићевић (vesna.milicevic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Весна Милићевић (vesna.milicevic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Весна Милићевић (vesna.milicevic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Весна Милићевић (vesna.milicevic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Јадранка Жутић (jadranka.zutic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Јадранка Жутић (jadranka.zutic@nivs.rs)
  Контакт: др сци.вет.мед. Јадранка Жутић (jadranka.zutic@nivs.rs)