Ksenija Nešić

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Ксенија Нешић, научни саветник

Позиција: сарадник на Одељењу за испитивање хране и хране за животиње

Научна област: претклиничка ветерина – исхрана и безбедност хране за животиње

Област истраживања: нутритивна токсикологија – микотоксикологија; утврђивање непожељних и штетних састојака у циљу превенције болести преносивих храном; развој лабораторијских метода за испитивање аутентичности анималних састојака, грешака у декларисању и могућег кривотворења; квалитет хране за животиње и утицаја исхране животиња на квалитет хране анималног порекла у оквиру концепата „једно здравље“ и конзумације „нове хране“.

 

Образовање:

 • Доктор ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 2011. година. Докторска теза: „Утврђивање присуства састојака анималног порекла у храни за говеда“
 • Магистар ветеринарских наука, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 2003. година. Магистарска теза: “Могућност коришћења минералног и органског адсорбента у ублажавању токсичних ефеката зеараленона на производне резултате и патоморфолошке промене прасади“
 • Ужа специјализаца у области хигијене и технологије намирница животињског порекла, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 2016. година.
 • Основне студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 1992. – 1998. година, просечна оцена: 9,10.

 

Учешће на пројектима

 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:
 • „Истраживања у циљу развоја нових и побољшања постојећих формулација за контролу микотоксина у ветеринарској медицини“, ТР23017, 2008.- 2011. година.
 • „Унапређење и развој хигијенских и технолошких поступака у производњи намирница животињског порекла у циљу добијања квалитетних и безбедних производа конкурентних на светском тржишту“, ИИИ 46009 – кокоординатор и руководилац задатком истраживања на потпројекту „Микотоксини и друге недозвољене материје у храни према стандардима ЕУ – увођење нове дијагностике, учесталост, детоксикација, здравствени аспект“, 2011.- 2019. година.
 1. Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину):
 • „Контрола хране за животиње у циљу превенирања бовине спонгиформне енцефалопатије“, 2005 – 2006. година.
 1. Међународни пројекти
 • COST Action FA1401 (PIGUTNET): European network on the factors affecting the gastro-intestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs.
 • COST Action CA15112 (FAANG-Europe): Functional Annotation of Animal Genomes – European network
 1. Пројекти Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије

Иновациони ваучери – 10 реализованих, 2019. – 2022. година  

 

Значајније обуке:

 • Студијски боравак: тренинг за превенцију трансмисивних спонгиформних енцефалопатија, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Берну и АЛП институт, Швајцарска, 2004. година (четири недеље) и 2005. година (недељу дана).
 • Студијски боравак: Cornell Univeristy, USA, област: Nutritional Toxicology, стипендија Norman Borlaug US Department of Agriculture, 2009. година (пет недеља).
 • Dairy nutrition and feed quality workshopUSDA тренинг, Београд, 2009. године.
 • RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) курс 2011. године у организацији ГИЗ-а и Канцеларије за европске интеграције у Београду (шест недеља).
 • BTSF (Better Training for Safer Food – EU countries), Training courses on prevention, control and eradication of Transmissible Spongiform Encephalopathies, у организацији DG Sanco Европске комисије, Кипар, Ларнака, новембар 2012. године.
 • Курс за самооцењивање по моделу награде „Оскар квалитета“, Фондација за културу квалитета и изврсност, 2013. година.
 • „Прописи ЕУ у области хране за животиње и њихова имплементација” Привредна комора Србије и Министарство пољопривреде Републике Србије у сарадњи са Министарством пољопривреде Републике Француске, 2013. година.
 • Food safety risk communication and risk management workshop”, USDA тренинг, Београд, 2014. година.
 • Analysis of food and feed contaminants – Legal and scientific framework; Including method validation and measurement uncertainty. Enlargement and Integration Workshop, EURL за микотоксине, радионица у Загребу, 2014. година.
 • BTSF (Better Training for Safer Food – EU countries), тренинг на тему превенције, контроле и ерадикације трансмисивних спонгиформних енцефалопатија, Љубљана 18. – 21.10.2016. године.
 • Интерни проверивач за стандарде SRPS ISO 9001: 2015 и SRPS ISO 14001:2015 (27.11.2017.), као и SRPS ISO/IEC 17025:2017 (10.04.2019.).
 • Студијски боравак: програм за гостујуће научнике немачког националног института за процену ризика (Bundesinstitut für Risikobewertung – BfR) у Берлину, департман “Безбедност у ланцу хране”, 15.8.- 9.11.2018. године (три месеца).
 • Risk Assessment 9th BfR-Summer Academy 2021 – Lecture Series on Risk Assessment, online 16.-20.8.2021.
 • Редовне годишње радионице у организацији Референтне лабораторије Европске уније за анималне протеине у храни за животиње.
 • Више краћих семинара у земљи и иностранству из области хигијене и безбедности хране и хране за животиње.

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

 • EFSA Scientific and Technical Support – EOI/EFSA/2022/01
 • IAG – International Association for feedingstuff analysis
 • Српско ветеринарско друштво
 • Одбор Групације акредитованих лабораторија за испитивање хране и хране за животиње, Удружење за стручне, научне и техничке делатности Привредне коморе Србије
 • Уредништво међународног часописа „Acta Veterinaria“ http://www.actaveterinaria.rs/page/4
 • Уредништво водећег часописа националног значаја „Archives of Veterinary Medicine“ https://niv.ns.ac.rs/e-avm/index.php/e-avm/about/editorialTeam
 • Радна група „COVID 19“ – 2020. година.
 • Мрежа националних референтних лабораторија Европске уније за анималне протеине у храни за животиње.