Председник Управног одбора

Проф. Др Јаков Нишавић, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 

Заменик председника Управног одбора

Др сци.вет.мед. Никола Роквић, научни сарадник, Научни институт за ветеринарство Србије, Београд

 

Чланови Управног одбора

Др вет.  Милан Ђорђевић, Ветеринарска станица Уни Прим Вет, ДОО, Београд – Барајево

Сара Рајић, мастер инжењер технологије, Институт за хигијену и технологију меса, Београд

Ивана Никчевић, дипл. екон., Научни институт за ветеринарство Србије, Београд