Jelena Vićentijević

Име и Презиме: Др. вет. Јелена Вићентијевић, истраживач приправник

Позиција: Истраживач приправник на Одељењу службе за пријем и узорковање материјала

Образовање:

    • Интегрисане академске студије, Факултет ветеринарске медицине , УБ
    • Докторске академске студије, Факултет ветеринарске медицине, УБ год., 2023. год. –