Завод за контролу хране и лекова  се налази на Новом Београду на локацији Смолућска бр. 11.

Завод се интегрисаним и мултидисциплинарним приступом бави контролом хране и хране за животиње, са аспекта здравствене исправности и квалитета, и научно-истраживачким радом у циљу побољшања производње и контроле хране.

Завод има стандардизован приступ испитивањима и велики аналитички капацитет, с обзиром да постоји компетентно особље, одговарајућа опрема и простор.

Одељења Завода поред стандардних метода које прописују важећи Правилници (ISO, SRPS ISO, AOAC), користе стандардне методе из европске регулативе за безбедност хране и хране за животиње, фармакопеје, а више од 100 метода је акредитовано по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Служба за пријем и узорковање материјала

Одељење за испитивање хране и хране за животиње

Одељење за хемију и биохемију и испитивање лекова

Одељење за радијациону хигијену