Milan Ninković

Име и Презиме: др вет. Милан Нинковић, истраживач приправник

Позиција: Сарадник на Одељењу за имунологију

Научна област: Епизоотиологија, заразне болести животиња

Област истраживања: Дијагностика заразних болести домаћих и дивљих животиња. Посебно интересовање усмерено на област здравствене заштите домаћих преживара.

 

Образовање:

  • Докторске академске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду 2017-.
  • Основне студије , Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду 2017.

 

Међународни пројекти: 

  • FAO European Commision for the Control of Foot and Mouth (EuFMD): „Establishment of a national serum bank in Serbia for Fast diseases control and prevention “ (2021), PO Number 347742.
  • COST 20103: Biosecurity enhanced through training, evaluation and raising awareness (BETTER) (2021-2024), član radne grupe WG1, podgrupa za goveda (https://better-biosecurity.eu/participants/milan-ninkovic1992gmail-com/main/

 

Тренинзи и обуке:

  • Online training : Lumpy skin disease virus, The Pirbright Institute, 17.11.2021., virtual meeting.

 

Чланство у научним и стручним удружењима:

  • Ветеринарска комора Србије, број лиценце 4321
  • Удружење ветеринара практичара Србије