Михајло Вићентијевић

Име и Презиме: мр сци. вет. мед. Михајло Вићентијевић, стручни сарадник

Позиција: Шеф одељења за радијациону хигијену

Научна област: ветеринарска превентивна медицинска заштита сточне производње од јонизујућег и нејонизујућег зрачења, радијациона хигијена у биотехнологији

 

Област истраживања: научно-истраживачки рад (основна, примењена и развојна истраживања) и специјалистичко-стручни рад (ветеринарско-санитарни надзор/контрола); чија се реализација обавља у три области:

а) радијационо-хигијенске контроле у редовним условима;

б) радијационо-хигијенске контроле у ванредним условима; и

ц) радиоекологија  

 

Образовање

  • Магистарске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
  • Основне студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

 

Учешће на пројектима:

  1. Пројекти Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије
  • Иновациони ваучери – 3 реализована, 2021. – 2022. година
  1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
  • 2008-2011, “Стандардизација технолошког поступка традиционалне производње голијског сира применом аутохтоних бактерија млечне киселине у циљу заштите географских ознака порекла” – Технолошки развој, Евид.број 20111, Руководилац пројекта: Проф. Михајло Остојић
  • 2011-2019, Пројекат ТР 31034 (Координатор проф. др Сава Бунчић) „Одабране биолошке опасности за безбедност/квалитет хране анималног порекла и контролне мере од фарме до потрошача“
  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја по уговору бр. 451-03-47/2023-01/200030.

 

Значајније обуке:

  • Интерне обуке

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

  • Друштво за заштиту од зрачења Србије И Црне Горе