Научни институт за ветеринарство врши дистрибуцију имунопрофилактичких и дијагностичких средстава (туберкулин) на подручју града Београда регистрованим ветеринарским субјектима (ветеринарске станице, ветеринарске службе и у случају вакцина за беснило – ветеринарске амбуланте).

Послове дистрибуције имунопрофилактичких и дијагностичких средстава на Институту обавља:

Адријан Ивановић, технички сарадник
Контакт: 064/8080-930
e-mail: vakcine@nivs.rs