Tanja Bijelić

Име и Презиме: MSc. chem. Тања Бијелић, истраживач приправник

Позиција: Сарадник на одељењу за хемију и биохемију и испитивање лекова

Научна област: Хемија

Област истраживања: Квалитет и безбедност хране и хране за животиње.

 

Образовање:

  • Мастер академске студије, Хемијски факултет Универзитета у Београду
  • Основне академске студије, Хемијски факултет Универзитета у Београду

 

Учешће на пројектима:

  1. Међународни пројекти:
  • ClimAct Now
  • Water – we are ecology readers
  • Forces of Nature and the Human Body

 

Значајније обуке:

  • Евалуација података PT шема, интерлабораторијских, интралабораторијских поређења и скривеног узорка у сврхе обезбеђења валидности резултата аналитичке лабораторије према захтевима новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017
  • Метролошка следљивост и циљна мерна несигурност – захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017
  • Безбедност и квалитет меса и месних прерађевина

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

  • Српско хемијско друштво