Aleksandra Tasić

Име и Презиме: Др Александра Тасић, научни сарадник

Позиција: Шеф Одељења за хемију и биохемију и испитивање лекова

Научна област: Биотехнологија

Област истраживања: контрола и безбедност хране, заштита животне средине, хроматографија и праћење перзистентих загађивача у храни и зивотној средини.

 

Образовање:

 • Докторске академске студије, Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду
 • Академске студије – мастер, Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду
 • Основне студије, Хемијски факултет Универзитета у Београду

 

Учешће на пројектима:

 1. Пројекти Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије
 • Реализовано више иновационих ваучера Фонда за иновациону делатност
 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО са Министарством науке, технолошког развоја и иновација  

 

Значајније обуке:

 • Евалуација података ПТ шема, интерлабораторијских, интралабораторијских поређења и скривеног (blind) узорка у сврхе обезбеђења валидности резултата аналитичке лабораторије према захтевима новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, Савез хемијских инжењера Cрбије, 24. март 2022.
 • Certificate of completion 2022 global CE-MS symposium, 29. april 2022
 • LGC standards – environmental evolution, how analytical science is adapting to increasing concerns of pfas and neonicotinoids, 6 jul. 2022.
 • On-line workshop for residues of pesticides, pesticides residue workshop 2022, join EURL/NRLS (FV-SRM), Almeria, Spain, october, 2022

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

 • Члан Српског хемијског друштва