Nikola Rokvić

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Никола Роквић, научни сарадник

Позиција: Сарадник на Oдељењу за испитивање хране и хране за животиње

Научна област: Безбедност хране

Ужа научна дисциплина: Хигијена и технологија намирница анималног порекла

Област истраживања: Др сци. вет. мед. Никола Роквић се бави истраживањем у области безбедности и квалитета хране кроз примену класичних, имунолошких и молекуларних лабораторијских метода укључујући сензорску  анализу, паразитолошка испитивања, испитивање антимикробног потенцијала, као и проверама и израдама предлога декларација, а све у циљу обезбеђења квалитета и безбедности производа животињског порекла.

  Образовање:

 • Докторске академске студије, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду (2016-2021)
 • Основне студије, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences (2011)
 • Интегрисане академске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду (2008-2013)

  Учешће на пројектима:

 1. Пројекти Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије
 • Иновациони ваучери
 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја по уговору бр. 451-03-47/2023-01/200030.

  Значајне обуке:

 • Обука за рад на RT-PCR апарату MIC (Magnetic Induction Cycler), Београд
 • Конвенционална и молекуларна детекција метицилин резистентних Staphylococcus aureus (MRSA), Београд
 • “ISO 22000 sistem menadžer“, Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад
 • Обука за детерминацију ларви Трихинела у месу свиња, коња и дивљачи, Институт за хигијену и технологију хране, Београд
 • Програм способности чула, обука и тренинг лица за сензорну анализу хране, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Београд
 • Обука за рад на RT-PCR апарату, произвођача Био-Рад (Bio-Rad), Београд
 • Курс за декларисање, Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад
 • 1st international training on honey degustation – Српско друштво за тестирање и оцењивање меда/БУП, Београд

     Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

   • Ветеринарска комора Србије
   • Српско ветеринарско друштво