Jadranka Žutić

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Јадранка Жутић, научни саветник

Позиција: Управник/Технички руководилац лабораторија Завода за здравствену заштиту; Шеф Одељења за имунологију; заменик председника Научног већа

Научна област: Микробиологија и имунологија

Област истраживања: Ветеринарска имунологија.

Проучавање болести животиња бактеријске етиологије, зооноза и унапређење метода њихове дијагностике.

Публиковала је преко 140 библиографских јединица.  

 

Образовање:

 • Ужа специјализација из области Микробиологија са имунологијом, Катедра за микробиологију, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 2016.
 • Докторска дисертација: “Испитивање имуногености вакцине припремљене од аутохтоних сојева Е.цоли за превенирање дијареје код прасади у неонаталном периоду” – Катедра за микробиологију, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 2011.
 • Магистарска теза: “Упоредно испитивање осетљивости и специфичности неколико метода у дијагностици бруцелозе говеда, оваца И свиња” – Катедра за микробиологију, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 2005.
 • Основне студије: Ветеринарски факултет Свеучилишта у Загребу, 1989.

 

Учешће на пројектима:

 1. Пројекти Фонда за науку и Фонда за иновациону делатност Републике Србије

     Реализовани иновациони ваучери Фонда за иновациону делатност:               

 • Процена серолошког одговора прасади након вакцинације против М. hyopneumoniae, PCV-2 и PRRS вируса (иновациони ваучер број 715), за потребе Делта Вет Мед, ДОО, Београд (члан тима)             
 • Оптимизација протокола неинвазивног узорковања оралне течности свиња у циљу детекције респираторних патогена, (иновациони ваучер број 722) за потребе Делта Вет Мед, ДОО, Београд (члан тима)  
 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Руководилац:               

 • 2019 (април-децембар) –  Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecА гена стафилокока директно узетим од људи, животиња и из њиховог окружења (ТР31079)

Учесник:           

 • 2008-2010 – Усавршавање припреме вакцине са неким врстама бактерија ради превенирања економски значајних цревних и респираторних инфекција код прасади – елиминација могућности преношења гена резистенције на антиботике путем аутохтоних сојева укомпонованих у вакцине (ТР20151)             
 • 2011-2019 – Увођење и евалуација нове молекуларне методе за брзо откривање mecА гена стафилокока директно узетим од људи, животиња И из њиховог окружења (ТР31079)  
 1. Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину)

Руководилац:

 • 2006 – Упоредно међулабораторијско испитивање узорака серума оваца и коза на бруцелозу и мониторинг Меди висна, Уговор број: 401-00-6713/2005-05 од 12.12.2005.

Учесник:        

 • 2005 – Утврђивање раширености лептоспирозе говеда на епизоотиолошком подручлу Београда, Уговор број: 401-00-02462/2004-05 од 02.12.2004.
 • 2005 – Израда програма и практичних решења код испитивања оваца на Q грозницу, Уговор број: 401-00-02463/2004-05 од 02.12.2004.
 • 2006 – Инциденција доминантних бактеријских агенаса у настанку пнеумонија свиња – могућности медикаментозне и имунопрофилаксе, Уговор број: 401-00-6687/2005-05 од 12.12.2005.
 • 2007 – Серолошки мониторинг популације свиња у Републици Србији на присустви доминантних патогена из PRDC (Porcine Respiratory Disease Complex) свиња, Уговор број: 401-00-13508/2006-05 од 05.12.2006.  
 1. Међународни пројекти

Учесник:

 • Establishment of a national serum bank in Serbia for FAST diseases control and prevention, No 347442; Година реализације пројекта: 2021.; Институција за коју је пројекат рађен: EuFMD (Европска комисија за контролу слинавке и шапа)
 • Strengthening of National Reference Laboratories Capacities for Early Detection, Epidemiological Surveillance and Control of Transboundary Animal Diseases in Emergency Situations, No SRB5004; Година реализације пројекта: 2020-2021.; Институција за коју је пројекат рађен: ИАЕА (Међународна агенција за атомску енергију)

 

Значајније обуке:

 • 1996 – Стручно усавршавање на Институту за микробиологију Војномедицинске академије, Београд (од 01.4. до 30.6.1996)
 • 2022 – „Scientific visit on diagnosis of Brucellosis“, Institute of microbiology and parasitology, University of Ljubljana Veterinary Faculty (03-07 October 2022)

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

 • Члан је Ветеринарске коморе Србије (чланска карта број 0235; број лиценце 1795)
 • Члан је Српског ветеринарског друштва (чланска карта број 290)