Руководство Института чине:

  • Директор Института
  • Технички директор
  • Помоћник директора за квалитет
  • Помоћник директора за науку
  • Помоћник директора за опште, финансијске и правне послове
  • Управник завода за здравствену заштиту – Технички руководилац лабораторија
  • Управник завода за контролу хране и лекова – Технички руководилац лабораторија
  • Руководилац Центра за третман инфективног, ветеринарског и медицинског отпада

 

Директор

Др сци.вет.мед. Добрила Јакић Димић, научни саветник

 

Технички директор

Др сци.вет.мед. Слободан Станојевић, научни сарадник

 

Помоћник директора за квалитет

Марко Бевења, дипл. правник

 

Помоћник директора за науку

Др сци.вет.мед. Владимир Радосављевић, научни саветник

 

Помоћник директора за опште, финансијске и правне послове

Дејан Тмушић, дипл. ецц.

 

Управник завода за здравствену заштиту – Технички руководилац лабораторија

Др сци.вет.мед. Јадранка Жутић, научни саветник

 

Управник завода за контролу хране и лекова – Технички руководилац лабораторија           

Др сци.вет.мед. Јасна Курељушић, виши научни сарадник

 

Руководилац Центра за третман инфективног, ветеринарског и медицинског отпада

Др сци.вет.мед. Слободан Станојевић, научни сарадник

 

Др сци. вет. мед. Добрила Јакић Димић, научни саветник
Директор Института
Др сци. вет. мед. Слободан Станојевић, научни сарадник
Технички директор
Марко Бевења, дипл. правник
Помоћник директора за квалитет
Др сци. вет. мед. Владимир Радосављевић, научни саветник
Помоћник директора за науку
Дејан Тмушић, дипл. ецц.
Помоћник директора за опште, финансијске и правне послове
Др сци. вет. мед. Јадранка Жутић, научни саветник
Управник завода за здравствену заштиту – Технички руководилац лабораторија
Др сци. вет. мед. Јасна Курељушић, виши научни сарадник
Управник завода за контролу хране и лекова – Технички руководилац лабораторија
Др сци. вет. мед. Слободан Станојевић, научни сарадник
Руководилац Центра за третман инфективног, ветеринарског и медицинског отпада