Rukovodstvo Instituta čine:

  • Direktor Instituta
  • Tehnički direktor
  • Pomoćnik direktora za kvalitet
  • Pomoćnik direktora za nauku
  • Pomoćnik direktora za opšte, finansijske i pravne poslove
  • Upravnik zavoda za zdravstvenu zaštitu – Tehnički rukovodilac laboratorija
  • Upravnik zavoda za kontrolu hrane i lekova – Tehnički rukovodilac laboratorija
  • Rukovodilac Centra za tretman infektivnog, veterinarskog i medicinskog otpada

 

Direktor

Dr sci.vet.med. Dobrila Jakić Dimić, naučni savetnik

 

Tehnički direktor

Dr sci.vet.med. Slobodan Stanojević, naučni saradnik

 

Pomoćnik direktora za kvalitet

Marko Bevenja, dipl. pravnik

 

Pomoćnik direktora za nauku

Dr sci.vet.med. Vladimir Radosavljević, naučni savetnik

 

Pomoćnik direktora za opšte, finansijske i pravne poslove

Dejan Tmušić, dipl. ecc.

 

Upravnik zavoda za zdravstvenu zaštitu – Tehnički rukovodilac laboratorija

Dr sci.vet.med. Jadranka Žutić, naučni savetnik

 

Upravnik zavoda za kontrolu hrane i lekova – Tehnički rukovodilac laboratorija           

Dr sci.vet.med. Jasna Kureljušić, viši naučni saradnik

 

Rukovodilac Centra za tretman infektivnog, veterinarskog i medicinskog otpada

Dr sci.vet.med. Slobodan Stanojević, naučni saradnik

 

Dr sci. vet. med. Dobrila Jakić Dimić, naučni savetnik
Direktor Instituta
Dr sci. vet. med. Slobodan Stanojević, naučni saradnik
Tehnički direktor
Marko Bevenja, dipl. pravnik
Pomoćnik direktora za kvalitet
Dr sci. vet. med. Vladimir Radosavljević, naučni savetnik
Pomoćnik direktora za nauku
Dejan Tmušić, dipl. ecc.
Pomoćnik direktora za opšte, finansijske i pravne poslove
Dr sci. vet. med. Jadranka Žutić, naučni savetnik
Upravnik zavoda za zdravstvenu zaštitu – Tehnički rukovodilac laboratorija
Dr sci. vet. med. Jasna Kureljušić, viši naučni saradnik
Upravnik zavoda za kontrolu hrane i lekova – Tehnički rukovodilac laboratorija
Dr sci. vet. med. Slobodan Stanojević, naučni saradnik
Rukovodilac Centra za tretman infektivnog, veterinarskog i medicinskog otpada