• 2023 – Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2023. години са Министартсвом науке, технолошког развоја и иновација (уговор 451-03-47/2023-01/200030);

 

Истраживачи: Др сци. вет. мед. Немања Јездимировић, Др сци. вет. мед. Бранислав Курељушић, Др сци. вет. мед. Ксенија Нешић, Др сци. вет. мед. Божидар Савић, Др сци. вет. мед. Јасна Курељушић, Др сци. вет. мед. Владимир Радосављевић, Др сци. вет. мед. Јелена Максимовић-Зорић, Др сци. вет. мед. Љубиша Вељовић, Др Драгица Војиновић, Др сци. вет. мед. Јадранка Жутић, Др сци. вет. мед. Љиљана Спалевић, Др сци. вет. мед. Немања Здравковић, Др сци. вет. мед Весна Милићевић, Дубравка Вуковић, спец. физ. хем., Мр Михајло Вићентијевић, Др сци. вет. мед. Иван Павловић, Др вет. Зорана Зуровац Сапунџић, Др сци. вет. мед. Слободан Станојевић, Др сци. Александра Тасић, Др сци. вет. мед. Јелена Малетић, Др сци. вет. мед. Марија Павловић, Др сци. вет. мед. Никола Роквић, Др вет. Димитрије Глишић, Др вет. Милан Нинковић, Др сци. вет. мед. Ана Васић