Dragica Vojinović

Име и Презиме: др сци. Драгица Војиновић, научни сарадник

Позиција: сарадник за имунологију, Одељење за имунологију, Завода за здравствену заштиту

Научна област: микробиологија

 

Област истраживања:

 • серолошка дијагностика бактеријских и рикецијских болести домаћих животиња
 • детекција заразних болести домаћих животиња стандардним лабораторијским методама: брза серумска аглутинација, микроаглутинација, МАТ, РВК, ЕЛИСА тест
 • контрола израде антигена (умножавање и одржавање) лептоспира
 • дијагностика бактеријских зооноза код дивљачи
 • еколошка истраживања зооноза

 

Образовање:

Доктор наука – науке о заштити животне средине: 2012. Факултет за примењену екологију  „Футура”, Универзитета Сингидунум у Београду, докторска дисертација „Утицај еколошких фактора на раширеност лептоспирозних инфекција домаћих животиња на подручју Београда“

Магистар ветеринарских наука: 1992. Ветеринарски  факултет Београд, Универзитета у Београду, магистарска теза „Испитивање инфекције са Chlamidia psittaci ovis у стадима оваца источне Србије“

Дипломирани ветеринар: 1987. Ветеринарски факултет Београд, Универзитета у Београду

 

Учешће на пројектима:

 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • 1994-1996. – ТР27 „Савремени аспекти и разрада система и метода здравствене заштите и исправности намирница анималног порекла “.
 • 1996-2000. – 12М18 „Узорци, развој, дијагностика и профилакса појединих бактеријских зооноза код дивљачи“.
 • 2011-2019. – ТР37015 „Еколошка и вирусолошка истраживања емергинг зооноза у резерватима природе Републике Србије“
 1. Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину)
 • 2004-2005. – Контрола лептоспирозе на подручјима око ушћа реке Саве у Дунав. 401-00-0202462/204-05 од 02.12.2004
 • 2005-2006. – Упоредно међулабораторијско испитивање узорака серума оваца и коза на бруцелозу и мониторинг Меди висна, према уговору број: 401-00-6713/20045-05 од 12.12.2005.

 

Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

 • Српско ветеринарско друштво
 • Ветеринарска комора Србије (број лиценце 1847).