Božidar Savić

Име и Презиме: др сци. вет. мед. Божидар Савић, научни саветник

Позиција: Шеф Одељења за епизоотиологију, клиничку патологију, патолошку морфологију и репродукцију

Научна област: патологија и терапија домаћих животиња

 

Област истраживања: Област клиничких истраживања: клиничка опсервација, клиничка патологија, патолошка морфологија, лабораторијска дијагностика: хистопатологија, имунохистохемија (ИХЦ), хибридизација ин ситу (ХИС), имунолошке и молекуларне технике у дијагностици болести домаћих животиња.

 

Истраживачки интерес: молекуларна биологија инфективних узрочника болести домаћих животиња, клиничка експримација, патогенеза, дијагностика, надзор, контрола и имунопрофилакса болести домаћих животиња.    

 

Образовање:

 • Докторске академске студије, Департман за ветеринарску медицину Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду – 2010.
 • Магистарске студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду – 2005.
 • Основне студије, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду – 1997.

 

Учешће на пројектима:

 1. Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
 • ТП 20110: Развој и имплементација стандарда добробити и биосигурности у циљу унапређења технологије производње говеда и свиња, 2008-2011.
 • ТР 31062: Унапређење здравља и добробити високопродуктивних крава идентификацијом и отклањањем стресогених фактора,  2011-2019 – Учесник на пројекту.
 1. Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за ветерину)
 • „Искорењивање Класичне куге свиња, Фаза I Сузбијање болести кроз свеоубухватну вакцинацију“, 2006-2007.
 • „Серолошки мониторинг популације свиња у Републици Србији на присуство доминантних патогена из комплекса респираторних болести свиња (PRDC – Porcine Respiratory Disease Complex), 2006-2007.
 • „Унапређење лабораторијске дијагностике имплементацијом молекуларне и in situ дијагностике, генотипизације и филогенетске анализе доминантних вирусних агенаса из комплекса респираторних болести код свиња (PCV2, PRRSV, SIV), 2006-2007.

    3. Међународни пројекти

  • Из оквирног програма FP-7 – EU, SEE – ERA. NET Join Call 2007-2009: Seeera net 9633: Phenotypic and genotypic characterization of Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica strains isolated from goats originated from Greece and Serbia.
  • Програм заједничког унапређења размене учесника на пројектима између Министарства за просвету науку и технолошки развој Републике Србије (МПНТР, РС) и Немачке службе за академску размену (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) 2013-2014.
  • „Untersuchungen zum Vorkommen der Granulozytären Anaplasmose der Rinder und der Biodiversität der Vektoren (ixodide Zecken) in Serbien“ (Испитивање раширености анаплазмозе говеда и биодиверзитет вектора (иксоидних крпеља) у Србији).
  • COST акција – CA COST Action CA15134 Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens.
  • COST акција – CA Cost Action CA15112 Functional Annotation of Animal Genomes – European network (FAANG-Europe).

   

  Значајније обуке:

  • National Institute for Animal Health “GRUB” Munich, Bavaria Germany – Professional training, Swine Diseases,06 – 07.06.2002;
  • National Veterinary Institute Oberslaishaim, Bavaria Germany – Professional training, Diagnostic skills, Pathology; Histopathology and Immunochistochemistry (IHC),10-31.10 2002;
  • Faculty of Veterinary Medicine Bern Switzerland – Professional training, Epidemiology, CNS Histopathology, ELISA, Western bloth and LIA laboratory tests. 20.10-14.11.2003.
  • Faculty of Vetrinary Medicine,University of Belgrade and Pfizer Animal Health of the Review Program in Veterinary Pathology sixteen (16) Contact Hours Continuing Education during may 27 through 29, 2004 in Belgrade, Serbia i Montenegro.CHARLES LOUIS DAVIS,D.V.M. FOUNDATION, 2004. 27.05-29.05 2004.
  • Faculty of Vetrinary Medicine, University of Belgrade and Foundation of the Review Program in Veterinary Pathology sixteen (16) Contact Hours Continuing Education during June 2 through 4, 2005 in Belgrade,Serbia i Montenegro.CHARLES LOUIS DAVIS,D.V.M. FOUNDATION 2005. 02.06-04.06 2005.
  • Europe School for Advance Veterinary Study (S.A.V.S) –- Faculty of Veterinary Medicine Bern Switzerland, Neuropathology, Internal Diseases. 20.09-24.09 2003.
  • Prionics – Switzerland – ELISA test – Professional training. 03.11-10.11. 2003.
  • Prionics – Switzerland Western bloth BSE test – Professional training. 03.11-10.11. 2003.
  • USDA – Biosicurity on Pig Farms – education course, Novi Sad, Serbia 2006;
  • Инструктивни семинар Здравствено стање и унапређење здравствене заштите, технологије и исхране свиња са могућношћу извоза свињског меса на тржиште ЕУ, Београд, април 2006.
  • Инструктивни семинар” Здравствено стање говеда , оваца и коза и унапређење здравствене заштите применом добре произвођачке и хигијенске праксе и HACCP принципа., Београд, мај 2006.
  • Инструктивни семинар “Унапређење здравственог стања и технологије гајења живине у светлу нових прописа ЕУ, HACCP-а и добре произвођачке праксе, Београд, јун 2006.
  • Faculty of Veterinary Medicine AMES – Iowa – USA – Professional training, Swine Diseases, Epidemiology, Polimerase chain reraction (PCR), Serology, Pathology, Histopathology, IHC, In situ hibridiastion (ISH), 09.04-11.05.2007
  • Coordination of veterinary diagnosis – epidemiology and risk assessment (CVD-ERA) – Brussels, Belgian, Professional training, Interlaboratory commparation – Proficency and Ring Tests, 2008;
  • EuroPRRS 2011 Programme: Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS), Epidemiology and Diagnostics – workshop, Novi Sad. 12.10.-14.10.2011.
  • Online Epidemiology Course – Diagnostic & Production Animal Medicine, College of Veterinary Medicine, Iowa State University – USDA. 01.02.-06.02.2013.

   

  Чланство у научним и стручним удружењима и уређивање часописа:

  • Српско ветеринарско друштво – СВД
  • Удружења ветеринара практичара Србије – УВПС
  • Ветеринарска комора Србије – ВКС
  • Ветеринарски преглед (ИССН 2683-5932) – члан издавачког савета