2023

U Institutu je uvedena metoda sekvenciranja celog genoma (NGS). Sekvencioniran ceo genom virusa afričke kuge svinja (ASFV).

2022

Istraživači Instituta su po prvi put detektovali i izvršili molekularnu karakterizaciju sojeva Kobuvirusa svinja u Republici Srbiji. Istraživači Instituta su po prvi put izvršili molekularnu karakterizaciju sojeva Canine Parvovirusa u Republici Srbiji. Istraživači Instituta sup o prvi put detektovali Pneumocystis spp. kod zlatnog šakala Institut je rešenjem nadležnog Ministarstva poljoprivrede, Pročitaj više…

2021

Projekat Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA): Jačanje kapaciteta nacionalnih referentnih laboratorija za rano otkrivanje, epidemiološki nadzor i kontrolu prekograničnih bolesti životinja u vanrednim situacijama Istraživači Instituta publikovali su novu real time PCR metodu za otkrivanje insekata (A. domesticus) u hrani za životinje u okviru međunarodne saradnje sa BfR institutom, Pročitaj više…

2020

Istraživači Instituta su okviru projekta koji je finasirao EuFMD (Estabilshment of national serum bank in Serbia for FAST diseases control and prevention) kreirali platformu za nacionalnu banku seruma (NSB) u Republici Srbiji. Istraživači Instituta razvili su prvu autogenu vakcinu za suzbijanje jersinioze u akvakulturi salmonida u Republici Srbiji. Istraživači Instituta Pročitaj više…

2019

Istraživači Instituta su prvi put ustanovili virus afričke kuge svinja (ASFV) u Republici Srbiji. Institut je imao ključnu ulogu u kontroli velike epizootije AKS u Republici Srbiji. Istraživači Instituta razvili su prvu autogenu vakcinu za suzbijanje laktokokoze u akvakulturi salmonida u Republici Srbiji.

2018

Prvo učešće laboratorije Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije u međunarodnoj implementacionoj studiji za novu real time PCR metodu za kontrolu hrane za životinje na prisustvo DNK živine – doprinos uspostavljanju zvanične metode za službene kontrole u Evropskoj uniji (nosilac istraživanja EURL-AP, Belgija).

2017

Institut je imenovan za Regionalni centar za kontrolu i iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja. Institut je određen kao Centar za krizno planiranje i upravljanje opasnim zaraznim bolestima u okviru Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Istraživači Instituta izvršili su prvu izolaciju i karakterizaciju carp edema virusa (CEV) u Republici Srbiji. Istraživači Instituta Pročitaj više…

2016

Osnovan je Centar za tretman infektivnog veterinarskog i medicinskog otpada. Istraživači Instituta izvršili su molekularnu karakterizaciju sojeva virusa goveđe parainfluence 3, izolovanih u Republici Srbiji.

2015

Istraživači Instituta izvršili su prvu izolaciju Anaplasma phagocytophilum u Republici Srbiji. U Institutu je osnovana služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Prva međunarodna zahvalnica Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije za doprinos u međunarodnoj validaciji imunohemijskih metoda za kontrolu hrane za životinje (“Food Chemistry” 185, nosilac istraživanja RIKILT institut, Vageningen, Holandija).

2014

Zaposleni Instituta su učestvovali u saniranju posledica katastrofalnih poplava u Obrenovcu.