• Основан је Центар за третман инфективног ветеринарског и медицинског отпада.
  • Истраживачи Института извршили су молекуларну карактеризацију сојева вируса говеђе параинфлуенце 3, изолованих у Републици Србији.
Категорије: