• Институт је именован за Регионални центар за контролу и искорењивање заразних болести животиња.
  • Институт је одређен као Центар за кризно планирање и управљање опасним заразним болестима у оквиру Управе за ветерину Министарства пољопривреде.
  • Истраживачи Института извршили су прву изолацију и карактеризацију carp едема вируса (CEV) у Републици Србији.
  • Истраживачи Института извршили су прву изолацију и карактеризацију CyHV-2 у Републици Србији.
  • Истраживачи Института су први пут у Републици Србији извршили секвенцирање генома Brucella suis.
Категорије: