• Прво учешће лабораторије Научног института за ветеринарство Србије у међународној имплементационој студији за нову реал тиме PCR методу за контролу хране за животиње на присуство ДНК живине – допринос успостављању званичне методе за службене контроле у Европској унији (носилац истраживања EURL-AP, Белгија).
Категорије: