• Истраживачи Института су први пут установили вирус афричке куге свиња (ASFV) у Републици Србији.
  • Институт је имао кључну улогу у контроли велике епизоотије AKS у Републици Србији.
  • Истраживачи Института развили су прву аутогену вакцину за сузбијање лактококозе у аквакултури салмонида у Републици Србији.
Категорије: