• Истраживачи Института су по први пут детектовали и извршили молекуларну карактеризацију сојева Kobuvirusa свиња у Републици Србији.
  • Истраживачи Института су по први пут извршили молекуларну карактеризацију сојева Canine Parvovirusa у Републици Србији.
  • Истраживачи Института суп о први пут детектовали Pneumocystis spp. код златног шакала
  • Институт је решењем надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управе за ветерину, овлашћен као референтна лабораторија за кугу малих преживара
  • Истраживачи Института су по први пут детектовали и извршили молекуларну карактеризацију  астровируса свиња (PastV) у Републици Србији.
Категорије: