• Истраживачи Института су оквиру пројекта који је финасирао EuFMD (Estabilshment of national serum bank in Serbia for FAST diseases control and prevention) креирали платформу за националну банку серума (NSB) у Републици Србији.
  • Истраживачи Института развили су прву аутогену вакцину за сузбијање јерсиниозе у аквакултури салмонида у Републици Србији.
  • Истраживачи Института развили су прву аутогену вакцину за сузбијање фурункулозе у аквакултури салмонида у Републици Србији.
  • Истраживачи Научног института за ветеринарство Србије волентерски су ангажовани на COVID-19 PCR дијагностици у Дирекцији за националне референтне лабораторије у Батајници.
  • Истраживачи Института су по први пут детектовали и извршили молекуларну карактеризацију сојева PCV-3 вируса у Републици Србији.
Категорије: