• Пројекат Међународне агенције за атомску енергију (IAEA): Јачање капацитета националних референтних лабораторија за рано откривање, епидемиолошки надзор и контролу прекограничних болести животиња у ванредним ситуацијама
  • Истраживачи Института публиковали су нову реал тиме PCR методу за откривање инсеката (А. доместицус) у храни за животиње у оквиру међународне сарадње са BfR институтом, Берлин, Немачка.
  • Истраживачи Института извршили су филогенетичку анализу и молекуларну карактеризацију вируса инфлуенце свиња типа А у Републици Србији.
  • Истраживачи Института су по први пут изоловали Salmonella choleraesuis код свиња у Републици Србији.
Категорије: