2023

У Институту је уведена метода секвенцирања целог генома (NGS). Секвенциониран цео геном вируса афричке куге свиња (ASFV).

2022

Истраживачи Института су по први пут детектовали и извршили молекуларну карактеризацију сојева Kobuvirusa свиња у Републици Србији. Истраживачи Института су по први пут извршили молекуларну карактеризацију сојева Canine Parvovirusa у Републици Србији. Истраживачи Института суп о први пут детектовали Pneumocystis spp. код златног шакала Институт је решењем надлежног Министарства пољопривреде, Прочитај више…

2021

Пројекат Међународне агенције за атомску енергију (IAEA): Јачање капацитета националних референтних лабораторија за рано откривање, епидемиолошки надзор и контролу прекограничних болести животиња у ванредним ситуацијама Истраживачи Института публиковали су нову реал тиме PCR методу за откривање инсеката (А. доместицус) у храни за животиње у оквиру међународне сарадње са BfR институтом, Прочитај више…

2020

Истраживачи Института су оквиру пројекта који је финасирао EuFMD (Estabilshment of national serum bank in Serbia for FAST diseases control and prevention) креирали платформу за националну банку серума (NSB) у Републици Србији. Истраживачи Института развили су прву аутогену вакцину за сузбијање јерсиниозе у аквакултури салмонида у Републици Србији. Истраживачи Института Прочитај више…

2019

Истраживачи Института су први пут установили вирус афричке куге свиња (ASFV) у Републици Србији. Институт је имао кључну улогу у контроли велике епизоотије AKS у Републици Србији. Истраживачи Института развили су прву аутогену вакцину за сузбијање лактококозе у аквакултури салмонида у Републици Србији.

2018

Прво учешће лабораторије Научног института за ветеринарство Србије у међународној имплементационој студији за нову реал тиме PCR методу за контролу хране за животиње на присуство ДНК живине – допринос успостављању званичне методе за службене контроле у Европској унији (носилац истраживања EURL-AP, Белгија).

2017

Институт је именован за Регионални центар за контролу и искорењивање заразних болести животиња. Институт је одређен као Центар за кризно планирање и управљање опасним заразним болестима у оквиру Управе за ветерину Министарства пољопривреде. Истраживачи Института извршили су прву изолацију и карактеризацију carp едема вируса (CEV) у Републици Србији. Истраживачи Института Прочитај више…

2016

Основан је Центар за третман инфективног ветеринарског и медицинског отпада. Истраживачи Института извршили су молекуларну карактеризацију сојева вируса говеђе параинфлуенце 3, изолованих у Републици Србији.

2015

Истраживачи Института извршили су прву изолацију Anaplasma phagocytophilum у Републици Србији. У Институту је основана служба за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију. Прва међународна захвалница Научном институту за ветеринарство Србије за допринос у међународној валидацији имунохемијских метода за контролу хране за животиње (“Food Chemistry” 185, носилац истраживања RIKILT институт, Вагенинген, Холандија).

2014

Запослени Института су учествовали у санирању последица катастрофалних поплава у Обреновцу.