Laboratorija za dijagnostiku posebno opasnih bolesti životinja i bovinu spongioformnu encefalopatiju (BSE)

U okviru PAU projekta, finansiranog od strane Evropske Unije a vođenog od strane Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR), perfektuirana je izgradnja laboratorije trećeg nivoa biosigurnosti (BL3) za dijagnostiku posebno opasnih bolesti životinja i bovinu spongioformnu encefalopatiju (BSE). Izrada tehnološkog projekta je poverena kompaniji „Hemofarm inžinjering“ a revizija projekta je urađena Прочитај више…

Odeljenje za virusologiju

Šef Odeljenja za virusologiju Dr sci.vet.med. Vesna Milićević, naučni saradnik Tel: 011 / 2851096 Fax: 011 / 2851089 E-mail: virusologija@nivs.rs   Oblasti rada: Dijаgnostikа virusnih oboljenjа životinja. Razvoj i unapređenje virusoloških dijagnostičkih metoda.  Učešće u nаučno-istrаživаčkim projektimа.   Glavne aktivnosti: Virusološka dijagnostika (Izolаcijа virusа, FAT). Serološko-imunološka dijagnostika virusnih infekcija životinja Прочитај више…

Odeljenje za imunologiju

Šef Odeljenja za imunologiju Dr sci. vet. med. Jadranka Žutić, viši naučni saradnik Tel: 011 285 1096 / lokal 111 Fax: 011 285 1096 e-mail: jadranka.zutic@gmail.com   Oblasti rada: Imunodijagnostika bakterijskih bolesti životinja. Ispitivanje patološkog materijala, primarno uzoraka krvi, u cilju otkrivanja prisustva antitela prema bakterijama značajnim za veterinarsku medicinu, Прочитај више…

Odeljenje za bakteriologiju i parazitologiju

Šef Odeljenja za bakteriologiju i parazitologiju Mr Oliver Radanović, vet.spec. Tel: 011 2850909 Fax: 011 1096 e-mail: radanovic.oliver@gmail.com   Osnovna delatnost Odeljenja je rad na dijagnostici bakterijskih i parazitskih oboljenja domaćih i divljih životinja, uključujući i antropozoonoze (bakterijske i parazitarne). Naučno-istraživačka delatnost realizuje se učešćem na međunarodnim i nacionalnim projektima Прочитај више…

Odeljenje za epizootiologiju, reprodukciju i zdravstvenu zaštitu preživara i kopitara

Rad Odeljenja za epizootiologiju, reprodukciju i zdravstvenu zaštitu preživara i kopitara usmeren je ka razvoju aktivnosti na laboratorijskom ispitivanju i izučavanju savremenih aspekata fiziologije reprodukcije i povećanja plodnosti domaćih životinja, problema reprodukcije goveda i uzroka povećanja učestalosti reproduktivnih smetnji u intenzivnom gajenju, odnosno praćenju reproduktivnog statusa krava i problema imunologije Прочитај више…

Odeljenje za epizootiologiju i zdravstvenu zaštitu živine i ptica

Šef Odeljenja za epizootiologiju i zdravstvenu zaštitu živine i ptica Dr sci.vet.med. Ljiljana Spalević Tel:011 2851096 Fax:011 2851096 E-mail:tnivs@nivs.rs   Oblasti rada: Rad sa živinarskom industrijom kao podrška u primeni inovativnih rešenja u cilju  razvoja proizvodnje, zdravlja, dobrobiti, bezbednosti i visokog kvaliteta proizvoda. Kao deo industrijske proizvodnje mi međusobno širimo Прочитај више…

Odeljenje za epizootiologiju i zdravstvenu zaštitu riba

Šef Odeljenja za epizootiologiju i zdravstvenu zaštitu riba Dr sci. vet. med. Vladimir Radosavljević, viši naučni saradnik Tel: 011 / 2850640 Fax: 011 / 285 1096 E-mail: vladimiradosavljevic@gmail.com   Odeljenje formirano 1980/81. godine. 1993. dobija status Vodeće koordinirajuće laboratorije za bolesti riba za SR Jugoslaviju. 2007. godine postaje Nacionalna referentna Прочитај више…

Odeljenje za epizootiologiju i zdravstvenu zaštitu svinja

Šef Odeljenja za epizootiologiju i zdravstvenu zaštitu svinja Dr. sci. vet. med. Božidar Savić, viši naučni saradnik Tel: Fax: E-mail:   Odeljenje za zdravstvenu zaštitu svinja pruža efikasnu dijagnostiku obolenja svih proizvodnih kategorija i sve neophodne opservacije u vezi sa životinjama i njihovim smeštajem ishranom, odnosno sanaciju nepovoljnog stanja, terapiju, Прочитај више…

Odeljenje za patološku morfologiju

Šef Odeljenja za patološku morfologiju Dr sci. vet. med. Branislav Kureljušić, viši naučni saradnik Tel:011 / 2851065 Fax: 011 / 2851096 E-mail: branislavkureljusic@yahoo.com   Oblasti rada: Patomorfološka dijagnostika uginuća domaćih i divljih životinja po zahtevu vlasnika ili republičke veterinarske inspekcije Forenzička patomorfološka dijagnostička ispitivanja Patohistološka i imunohistohemijska dijagnostika akreditovanim metodama Прочитај више…

Odeljenje zа opštu epizootiologiju

Šef odeljenja za opštu epizootiologiju Dr sci.vet.med. Slobodan Stanojević, naučni saradnik Tel:011 2851096 Fax:011 2851096 E-mail: slobodan.vet@gmail.com     Oblasti rada: Epizootiološka problematika u oblasti zdravstvene zaštite životinja i bezbednosti hrane Praćenje pojave zaraznih bolesti Suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti Procena i evaluacija zdravstvenog statusa životinja Ispitivanje i analiza rizika Прочитај више…