U okviru PAU projekta, finansiranog od strane Evropske Unije a vođenog od strane Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR), perfektuirana je izgradnja laboratorije trećeg nivoa biosigurnosti (BL3) za dijagnostiku posebno opasnih bolesti životinja i bovinu spongioformnu encefalopatiju (BSE).
Izrada tehnološkog projekta je poverena kompaniji „Hemofarm inžinjering“ a revizija projekta je urađena od strane ekspertske grupe iz Republike Irske. Pokrenuta je tenderska procedura za izradu Glavnog građevinskog plana, koja je u završnoj fazi.

Категорије: Odeljenja-1