Šef Odeljenja za bakteriologiju i parazitologiju
Mr Oliver Radanović, vet.spec.
Tel: 011 2850909
Fax: 011 1096
e-mail: radanovic.oliver@gmail.com

 

Osnovna delatnost Odeljenja je rad na dijagnostici bakterijskih i parazitskih oboljenja domaćih i divljih životinja, uključujući i antropozoonoze (bakterijske i parazitarne).

Naučno-istraživačka delatnost realizuje se učešćem na međunarodnim i nacionalnim projektima i saradnjom sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Aktivnost odeljenja odvija se u dve laboratorije: laboratorija za bakteriologiju i laboratorija za parazitologiju.

 

Laboratorija za bakteriologiju

Mr Oliver Radanović, vet.spec.
Tel: 011 2850909
Fax: 011 2851096
e-mail: radanovic.oliver@gmail.com
 
Oblasti rada:
 • Dijagnostika oboljenja životinja bakterijske etiologije
 • Monitoring osetljivosti izolovanih bakterijskih kultura na antimikrobna sredstva
 • Istraživanje efikasnosti i bezbednosti eksperimentalnih, autohtonih vakcina namenjenih imunoprofilaksi infekcija respiratornog i digestivnog trakta svinja i goveda
 • Priprema  dijagnostikuma za određena laboratorijska ispitivanja
 • Učešće u izradi i primeni programa zdravstvene zaštite životinja
 • Učešće u naučno-istraživačkim projektima i saradnja sa drugim institucijama u naučnim i stručnim istraživanjima

Glavne aktivnosti:

 • Bakteriološke analize uzoraka animalnog porekla, i to:
 • ∙ organa životinja nakon post-mortalnog ispitivanja
 • ∙ briseva (nosni, rektalni, cerviko-vaginalni i dr.)
 • ∙  mleka na prisustvo uzročnika mastitisa
 • ∙ sperme i prepucijalnih ispiraka
 • ∙ krvi, urina, fecesa, kože, vune i dr.
 •  Dijagnostika većeg broja bakterijskih bolesti:
 • pastereloza
 • kampilobakterioza
 • aktinobacilusna pleuropneumonija
 • kolibaciloza
 • salmoneloza
 • listerioza
 • crveni vetar
 • streptokokne i stafilokokne infekcije
 • infekcije uzrokovane anaerobnim bakterijama
 • i drugih značajnih bakterijskih infekcija životinja
 • Identifikacija i tipizacija izolovanih bakterijskih kultura  primenom klasičnih i savremenih biohemijskih identifikacionih sistema (API, BBL Crystal, Slidex kit i dr.)
 • Dijagnostika pojedinih bakterijskih bolesti primenom PCR
 • Ispitivanje osetljivosti izolovanih bakterijskih kultura na antibiotike primenom disk-difuzionog metoda (antibiogram) i određivanjem minimalnih inhibicionih koncetracija (E-test)
 • Serološka tipizacija bakterija E. coli
 • Serološka tipizacija bakterija salmonela
 • Monitoring prisustva uzročnika značajnih bakterijskih zoonoza  (E. coli O157H7, Streptococcus suis, MRSA i dr.) u kliničkim uzorcima

 

Laboratorija za parazitologiju

Dr sci. vet. med. Ivan Pavlović , naučni savetnik
Tel: 011 2850909
Fax: 011 2851096
e-mail:

 

Oblasti rada:

 •  Dijagnostička ispitivanja:
 • koprološkа dijаgnostikа metodama sedimentacije, flotacije i nativnih preparata
 • kultivаcijа uzročnikа (protozoe, helminti)
 • hemаtološki pregledi na krvne parazite (bаbezije, erlihije i dr.) i filаrije
 • imunološka dijagnostika Ehrlichia canis i Leischmania spp.
 • dermatološki pregledi na šugu, demodikozu, mijaze i druge ektoparazitske infekcije
 • entomološka ispitivanja i determinacija artropoda i insekata
 • ispitivanje zelenih površina i zemljišta na prisustvo jaja/oocisti parazita i krpelje
 • identifikаcijа аdultnih i rаzvojnih oblikа protozoа, аrtropodа i helminаtа morfometrijom, а pаrаmfistomidа histološkom tehnikom
 • pаrаzitološki pregled mesа sisаrа, pticа i ribа nа prisustvo pаrаzitа (trihinelozа, bobičаvost, аnisаkis, kudo, toksoplаzmа i dr.)
 • pregled pčelа i pčelinjeg leglа na parazite
 • izrаda progrаmа terаpije, suzbijаnja i erаdikаcije oboljenjа pаrаzitske etiologije

 

Категорије: Odeljenja-1