Šef Odeljenja za epizootiologiju i zdravstvenu zaštitu riba
Dr sci. vet. med. Vladimir Radosavljević, viši naučni saradnik
Tel: 011 / 2850640
Fax: 011 / 285 1096
E-mail: vladimiradosavljevic@gmail.com

 

Odeljenje formirano 1980/81. godine.

1993. dobija status Vodeće koordinirajuće laboratorije za bolesti riba za SR Jugoslaviju.

2007. godine postaje Nacionalna referentna laboratorija za bolesti riba.

2009. godine Rešenjem Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Uprava za veterinu, Odeljenje je ovlašćeno za obavljanje laboratorijske dijagnostike bolesti riba u uzorcima patološkog materijala, čuvanje referentnih seruma i standardnih reagenasa i izolata, uvođenje novih dijagnostičkih metoda, testiranje dijagnostičkih reagenasa i organizovanje međulaboratorijskih uporednih testiranja laboratorija na nacionalnom nivou, kao i potvrdna ispitivanja nalaza dobijenih u drugim laboratorijama.

Delatnost Odeljenja obuhvata naučno – istraživački rad  i specijalističko – stručni rad.

U Odeljenju se vrše dijagnostička ispitivanja biološkog materijala koji potiče od riba: serološko- imunološka, virusološka, bakteriološka, parazitološka, mikološka i molekularna.

Navedena ispitivanja se vrše  standardnim i međunarodno priznatim metodama.

Većina metoda koje se primenjuju akreditovane su prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.

 

Категорије: Odeljenja-1