Šef Odeljenja za patološku morfologiju
Dr sci. vet. med. Branislav Kureljušić, viši naučni saradnik
Tel:011 / 2851065
Fax: 011 / 2851096
E-mail: branislavkureljusic@yahoo.com

 

Oblasti rada:

  • Patomorfološka dijagnostika uginuća domaćih i divljih životinja po zahtevu vlasnika ili republičke veterinarske inspekcije
  • Forenzička patomorfološka dijagnostička ispitivanja
  • Patohistološka i imunohistohemijska dijagnostika akreditovanim metodama
  • Dijagnostika transmisivnih spongiformnih encefalopatija kod goveda, ovaca, koza i jelena akreditovanim brzim testovima
  • Detekcija tetraciklina u kostnom tkivu divljih životinja u cilju kontrole oralne vakcinacije divljih životinja u okviru međunarodnog projekta Fiche – IPA centralised programmes  – Support for the Control/Eradication of Classical Swine Fever and Rabies in Republic of Serbia
  • Ugovorna saradnja sa veterinarskim službama farmi goveda i svinja u cilju kontrole i praćenja zdravstvenog statusa, davanje stručnih mišljenja i predloga u cilju suzbijanja i prevencije zaraznih i nezaraznih bolesti
  • Naučno-istraživačka i izdavačka delatnost posebno u oblasti patologije svinja i živine
Категорије: Odeljenja-1