Rad Odeljenja za epizootiologiju, reprodukciju i zdravstvenu zaštitu preživara i kopitara usmeren je ka razvoju aktivnosti na laboratorijskom ispitivanju i izučavanju savremenih aspekata fiziologije reprodukcije i povećanja plodnosti domaćih životinja, problema reprodukcije goveda i uzroka povećanja učestalosti reproduktivnih smetnji u intenzivnom gajenju, odnosno praćenju reproduktivnog statusa krava i problema imunologije reprodukcije aktuelnih u veterinarskoj medicini.

Kategorije: Odeljenja-1