Šef Odeljenja za hemiju i biohemiju

Dr Aleksandra Tasić
Tel:
Fax:
E-mail:

 

U Odeljenju za hemiju i biohemiju se obavljaju sledeće analize:

 • kontrola kvaliteta namirnica animalnog porekla:
 • kvalitet mleka i proizvoda od mleka
 • kvalitet mesa i proizvoda od mesa
 • kvalitet meda i drugih pčelinjih proizvoda
 • kvalitet jaja i proizvoda od jaja
 • određivanje rezidua toksičnih elemenata i organskih polutanata
 • kontrola kvaliteta hrane za životinje
 • određivanje opštih parametara kvaliteta (protein, vlaga, celuloza, mast, vlaga)
 • određivanje sadržaja mikroelementa u gotovoj hrani i premiksima
 • određivanje sadržaja vitamina
 • određivanje kokcidiostatika i nekih veterinarskih lekova koji se terapijski doziraju kroz hranu za životinje
 • određivanje rezidua toksičnih elemenata i organskih polutanata

Pored standardnih metoda koje propisuju važeći Pravilnici, koriste se standardi (ISO, JUS ISO, AOAS), metode iz  farmakopeje, metode koje je propisao proizvođač opreme, kao i metode koje su razvijene u laboratoriji. Većina metoda koje se primenjuju u Odeljenju su akreditovane prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Kategorije: Odeljenja-2