Služba opštih, računovodstvenih i pravnih poslova

Rukovodilac Službe opštih, računovodstvenih i pravnih poslova Dejan Tmušić, dipl.ecc. Tel: Fax: E-mail:   U službi se obavljaju poslovi bilansiranja, finansijskog knjigovodstva, knjigovodstva osnovnih sredstava, materijalnog knjigovodstva, robnog knjigovodstva, izrada računovodstvenih izveštaja koje je Institut obavezan da dostavi državnim organima, obračun i evidencija plata, bolovanja, autorskih i drugih honorara, plaćanje Pročitaj više…

Odeljenje za hemiju i biohemiju

Šef Odeljenja za hemiju i biohemiju Dr Aleksandra Tasić Tel: Fax: E-mail:   U Odeljenju za hemiju i biohemiju se obavljaju sledeće analize: kontrola kvaliteta namirnica animalnog porekla: kvalitet mleka i proizvoda od mleka kvalitet mesa i proizvoda od mesa kvalitet meda i drugih pčelinjih proizvoda kvalitet jaja i proizvoda Pročitaj više…

Odeljenje za radijacionu higijenu

 Šef Odeljenja za radijacionu higijenu Mr Mihajlo Vićentijević Tel: Fax: E–mail:   Odeljenje za radijacionu higijenu je osnovano 1986. godine i funkcioniše kao radiometrijska laboratorija u javnoj veterinarskoj službi gde vrši veterinarsko-sanitarni nadzor u graničnom prometu (izvoz, uvoz, provoz) i to: hrane za životinje, životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Pročitaj više…

Odeljenje za ispitivanje lekova

Šef Odeljenja za ispitivanje lekova Dr sci. vet. med. Vujadin Vuković Tel: Fax: E-mail: vujadin.vukovic@gmail.com Odeljenje za ispitivanje lekova ima dugogodišnju tradiciju u našem Institutu. Profesionalnost i izuzetno stručno poznavanje problematike u laboratorijskom i kliničkom ispitivanju veterinarskih lekova doprineli su poslovnom povezivanju sa nizom domaćih i inostranih farmaceutskih kuća. Zakon o Pročitaj više…

Odeljenje za ispitivanje namirnica životinjskog porekla

 Šef Odeljenja za ispitivanje namirnica životinjskog porekla Dr sci.vet.med. Jasna Kureljušić, naučni saradnik Tel:011/7191273 Fax:011/7191274 E-mail: namirnice.nivs@nivs.rs, jasnakureljusic@yahoo.com   Odeljenje vrši laboratorijsku kontrolu higijenske ispravnosti namirnica životinjskog porekla na osnovu ovlašćenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Ministarstva zdravlja. Stručnjaci Odeljenja se pored specijalističkih poslova, bave i naučno-istraživačkim radom u Pročitaj više…

Odeljenje za ishranu i ispitivanje hrane za životinje

Šef Odeljenja za ishranu i ispitivanje hrane za životinje Dr sci.vet.med. Ksenija Nešić, viši naučni saradnik Tel: 011/7191273 Fax: 011/6604020 E-mail: ksenija_n@yahoo.com      Stručnjaci Odeljenja vrše kontrolu zdravstveno higijenske ispravnosti uvozne hrane i komponenata za hranu za životinje i redovan monitoring unutrašnje proizvodnje. Ostvaruju saradnju sa proizvođačima hrane za Pročitaj više…

Služba za uzorkovanje i prijem materijala

Šef Službe za uzorkovanje i prijem materijala Svetlana Vuković, vet. spec. Tel: Fax: E-mail: prijem@nivs.rs   Služba je formirana 2005. godine, kao zasebna organizaciona radna jedinica a u cilju usklađivanja organizacione strukture i funkcionisanja rada Instituta sa standardima ISO 9001:2008 i ISO ICE 17025:2006. Saradnici Službe vrše uzorkovanje i prijem materijala Pročitaj više…