Šef Odeljenja

Dr sci.vet.med. Jasna Kureljušić,  viši naučni saradnik

 

Saradnici na Odeljenju

Dr sci.vet.med. Ksenija Nešić, naučni savetnik

Dr sci.vet.med. Marija Pavlović, naučni saradnik

Dr sci.vet.med. Nikola Rokvić, naučni saradnik

Nikola Pavlović, dr med.

 

Tehnički saradnici na Odeljenju

Nedeljka Lenger, tehnički saradnik

Biljana Grujović, tehnički saradnik

Jelena Đorđević, tehnički saradnik

Vesna Trajković Erdeljan, tehnički saradnik

Slavica Pavlović, tehnički saradnik

 

Opis osnovnih aktivnosti na Odeljenju

Odeljenje za ispitivanje hrane i hrane za životinje vrši kontrolu hrane i hrane za životinje u cilju obezbeđivanja zaštite zdravlja ljudi i životinja. Pored brojnih analitičkih aktivnosti, tumače se rezulatati ispitivanja, izrađuju studije održivosti proizvoda i daju nutricionistička mišljenja u oblasti ishrane životinja. Važna uloga u zaštiti zdravlja ljudi i zdravlja životinja se ostvaruje kroz realizaciju monitoringa zdravstveno-higijenske ispravnosti hrane i hrane za životinje iz uvoza, kao i iz domaće proizvodnje, a radi praćenja usaglašenosti sa prospisima kojima se obezbeđuje bezbednost hrane. Odeljenje intenzivno sarađuje sa industrijom hrane, hrane za životinje i institucijama državne uprave.

 

Aktivnosti na Odeljenju:

  • Mikrobiološka ispitivanja hrane i hrane za životinje
  • Imunohemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje (utvrđivanje sadržaja mikotoksina u hrani za životinje i hrani biljnog porekla – aflatoksin B1, zearalenon, ohratoksin, deoksinivalenol, T-2/HT-2 toksin, fumonizini; utvrđivanje sadržaja aflatoksina M1 u mleku i proizvodima od mleka; utvrđivanje porekla animalnih proteina u hrani – goveđi, svinjski, živinski i ovčiji)
  • Molekularna ispitivanja hrane i hrane za životinje (GMO; ispitivanje prisustva DNK poreklom od preživara, svinja, živine; ispitivanje prisustva virusa u hrani – norovirus, hepatitis A, virus afričke kuge svinja)
  • Senzorna ocena hrane i hrane za životinje
  • Prisustvo rezidua antibiotika i sulfonamida
  • Parazitološki pregled (trihineloskopski pregled, prisustvo larvi Anisakis i parazitološki pregled riba)
  • Mikroskopski pregled hrane za životinje na prisustvo sastojaka animalnog porekla
  • Izrada predloga deklaracija
  • Izrada studije održivosti