Шеф Одељења

Др сци.вет.мед. Јасна Курељушић,  виши научни сарадник

 

Сарадници на Одељењу

Др сци.вет.мед. Ксенија Нешић, научни саветник

Др сци.вет.мед. Марија Павловић, научни сарадник

Др сци.вет.мед. Никола Роквић, научни сарадник

Никола Павловић, др мед.

 

Технички сарадници на Одељењу

Недељка Ленгер, технички сарадник

Биљана Грујовић, технички сарадник

Јелена Ђорђевић, технички сарадник

Весна Трајковић Ердељан, технички сарадник

Славица Павловић, технички сарадник

 

Опис основних активности на Одељењу

Одељење за испитивање хране и хране за животиње врши контролу хране и хране за животиње у циљу обезбеђивања заштите здравља људи и животиња. Поред бројних аналитичких активности, тумаче се резулатати испитивања, израђују студије одрживости производа и дају нутриционистичка мишљења у области исхране животиња. Важна улога у заштити здравља људи и здравља животиња се остварује кроз реализацију мониторинга здравствено-хигијенске исправности хране и хране за животиње из увоза, као и из домаће производње, а ради праћења усаглашености са просписима којима се обезбеђује безбедност хране. Одељење интензивно сарађује са индустријом хране, хране за животиње и институцијама државне управе.

 

Активности на Одељењу:

  • Микробиолошка испитивања хране и хране за животиње
  • Имунохемијска испитивања хране и хране за животиње (утврђивање садржаја микотоксина у храни за животиње и храни биљног порекла – афлатоксин Б1, зеараленон, охратоксин, деоксиниваленол, Т-2/ХТ-2 токсин, фумонизини; утврђивање садржаја афлатоксина М1 у млеку и производима од млека; утврђивање порекла анималних протеина у храни – говеђи, свињски, живински и овчији)
  • Молекуларна испитивања хране и хране за животиње (ГМО; испитивање присуства ДНК пореклом од преживара, свиња, живине; испитивање присуства вируса у храни – норовирус, хепатитис А, вирус афричке куге свиња)
  • Сензорна оцена хране и хране за животиње
  • Присуство резидуа антибиотика и сулфонамида
  • Паразитолошки преглед (трихинелоскопски преглед, присуство ларви Anisakis и паразитолошки преглед риба)
  • Микроскопски преглед хране за животиње на присуство састојака анималног порекла
  • Израда предлога декларација
  • Израда студије одрживости