Шеф Одељења

Др Александра Тасић, научни сарадник

 

Сарадници на Одељењу

Мастер хемичар Тања Бијелић

 

Технички сарадници на Одељењу

Снежана Станић, технички сарадник

Анђелија Пипер, технички сарадник

Лидија Јовановић, технички сарадник

Александра Гавриловић, технички сарадник

Весна Милосављевић, хигијеничар

 

Опис основних активности на Одељењу

Одељење се бави испитивањем физичко хемијских параметара квалитета хране и хране за животиње. Активности Одељења укључују праћење контроле квалитета и безбедности производа који се дистрибуирају на нашем тржишту преко граничне контроле и контроле самих субјеката након производње. Параметри контроле укључују праћење законске регулативе. Испитивање се пре свега односи на намирнице животњског порекла, као и храну коју се користи за исхрану животиња.

 

Методе које се примењују на Одељењу:

Гравиметрија

Титрација

Потенциометрија

Кондуктометрија

Волуметрија

Атомска апсорпциона спектроскопија

Течна хроматографија

Гасна хроматографија

Спектрофотометрија

ЕЛИСА

 

Детаљан обим лабораторијских активности можете погледати на овом ЛИНКУ.